Wybrano nowe władze koła ZŻWP

zzwp_2

zzwp_2W sobotę 23 lutego w w gołdapskim kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Ustępujący Zarząd dokonał rozliczenia z czterech lat swojej działalności. Członkowie obecni na zebraniu udzielili mu absolutorium za czteroletnią pracę.

W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze:

Stanisław Miernik – prezes,

Witold Karniłowicz – wiceprezes,

Czesław Rawinis – sekretarz,

Ryszard Paczkowski – skarbnik.

Koło złożyło podziękowania dla ustępującego ze stanowiska Wiceprezesa Tadeusza Parata. Otrzymał on pamiątkowy ryngraf z rąk prezesa Koła.

Na zebraniu przedstawiono plan działań na lata 2013-2016, który między innymi zawierał współpracę z JW 4808, władzami samorządowymi i organizacjami z terenu powiatu gołdapskiego.

Wybrano sześciu delegatów na IX Rejonowy Zjazd Związku.

Zarząd Koła zaprasza wszystkich byłych żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej do wstąpienia w szeregi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Szczegółowych informacji udziela Stanisław Miernik 505 635 688

Stanisław Miernik

zzwp_2

zzwp_1

zzwp_3


Aktualności

Powiązane artykuły