Policjanci podsumowali ubiegły rok

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyła się odprawa roczna, na której podsumowano pracę policjantów w roku 2012 oraz omówiono priorytety na najbliższe lata.  W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego mł. insp. Andrzej Zielonka, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych powiatu oraz prokuratury. Gościliśmy również przedstawicieli Nadleśnictw Gołdap i Czerwony Dwór.

Głównym tematem odprawy było przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi mł. insp. Andrzeja Żylińskiego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu gołdapskiego oraz podsumowanie efektów jakie osiągnęli policjanci w minionym  2012 roku. Naczelnicy wydziału kryminalnego oraz prewencji i ruchu drogowego zapoznali obecnych z wynikami wykrywalności popełnianych przestępstw oraz przedstawili ważniejsze dane statystyczne dotyczącego ubiegłego roku.

Po wystąpieniu komendanta głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego mł. insp. Andrzej Zielonka. Pogratulował on wyników osiągniętych przez gołdapskich funkcjonariuszy. Przedstawił również najważniejsze priorytety wskazane przez Komendę Główną Policji, jakie mają być zrealizowane w najbliższych latach. Są to m.in. doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie, działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji.

Podczas podsumowania głos zabrali również zaproszeni goście, którzy dobrze ocenili pracę gołdapskich policjantów, dziękując im przy tym za trud codziennej pracy i życząc dalszych sukcesów w służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gołdapskiego.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi mł. insp.  Andrzej Żyliński podziękował funkcjonariuszom za trud i wysiłek wkładany w codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywaniu czynności służbowych. Słowa podziękowania skierował również na ręce przedstawicieli samorządów lokalnych za przekazywaną pomoc i finansowe wsparcie naszej jednostki.

 


Aktualności

Powiązane artykuły