O dobry klimat dla powiatów

dobry_klimat_1

dobry_klimat_1Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Gołdapi stała się dziś miejscem debaty klimatycznej, która zgromadziła przedstawicieli lokalnych instytucji i stowarzyszeń – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Suwalszczyzny i Mazur Garbatych „Horyzont”, Fundacji „Dla Ziemi i Ludzi”, Gołdapskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy,

Partnerstwa Dzikie Mazury, Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” – oraz pracowników Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Część plenarną spotkania otworzyła wicestarosta gołdapski Ewa Bogdanowicz-Kordjak, witając zebranych gości.

Cel spotkania przedstawił Grzegorz Kubalski – ekspert reprezentujący Związek Powiatów Polskich (partnera projektu), który przekazał na ręce Ewy Bogdanowicz-Kordjak list ministra środowiska promujący ekologiczne debaty. Moderatorami dyskusji były: Joanna Godlewska i Dominika Dzwonkowska.

Inicjatorem tej debaty jest Instytut na Rzecz Ekorozwoju – pozarządowa organizacja, której misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem. Główne kierunki działania instytutu skupiają się wokół ochrony klimatu i zrównoważonego podejścia do rozwoju energetyki, transportu, turystyki, terenów wiejskich i miejskich, a także gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z projektów InE jest Dobry Klimat dla Powiatów (DOKLIP), którego celem jest zaangażowanie polskich powiatów w działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu. W ramach projektu powiaty będą mogły zdiagnozować aktualny stan i kierunki ochrony klimatu na swoim terytorium.

Gołdapska wymiana poglądów jest jedną z 91 podobnych debat przewidzianych w całej Polsce. Podczas dzisiejszego spotkania, uwzględniając uwarunkowania oraz istniejące zasoby i instrumenty, wypracowano dwie wizje alternatywnej gospodarki powiatu w 2030 r. Pierwsza mówi, że powiat gołdapski będzie samowystarczalny energetycznie, zaś druga zakłada, że niezbędny jest tu rozwój lokalnych producentów żywności. Powyższe elementy zostaną włączone do Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego.

Po zakończeniu projektu wnioski zebrane podczas debat z różnych powiatów zostaną przekazane uczestniczącym samorządom, a także instytucjom rządowym RP, w tym Ministerstwom: Środowiska, Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki. (IO)

dobry_klimat_2

dobry_klimat_3

 


Aktualności

Powiązane artykuły