Najmłodsi gościnnie u pograniczników

sg_2

sg_2Placówkę Straży Granicznej w Gołdapi odwiedziły 7 stycznia dzieci z miejscowego Przedszkola Samorządowego nr 1. Funkcjonariusze zadbali, by najmłodsi poznali specyfikę służby.

Wycieczka i spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej odbyło się z gościem z Cieszyna. Gołdapskie przedszkolaki, jako uczestnicy edukacyjnego projektu, przyniosły maskotkę – Misia z południa Polski.  Miś Maciuś, bo o nim mowa, już wiele widział i towarzyszył najmłodszym, wędrując wzdłuż granic Polski, odwiedzając miejscowości przygraniczne i tym razem wraz z dzie mi zwiedził Placówkę Straży Granicznej w Gołdapi.

Dzięki temu przedszkolaki zobaczyły nowoczesny sprzęt oraz pojazdy służbowe wykorzystywane przez funkcjonariuszy, bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.

Mnóstwo radości sprawiło dzieciom możliwość spędzenia chociaż chwili „za kierownicę” Land Rovera. Ponadto mali goście odcisnęli linie papilarne swoich palców dłoni oraz dowiedzieli się, na czym polega codzienna służba funkcjonariusza. Dzieci weszły również do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, które wywarło na nich ogromne wrażenie. Największym zainteresowaniem cieszył si jednak pies służbowy ICO. Pełna wrażeń wycieczka została uwieczniona na zdj ęciach i filmie, który Miś Maciuś zabierze ze sobą do Cieszyna. (W-MOSG)

mis3

sg_1

sg_3

 


Aktualności

Powiązane artykuły