Kilkugodzinne zamknięcie dróg w związku z realizacją filmu

Urząd Miejski w Gołdapi w ramach współdziałania z Wajda Studio sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 podpisał umowę o współpracy w produkcji filmu krótkometrażowego pod tytułem ,,Oczy mojego ojca”. W związku z tym na czas kręcenia zdjęć plenerowych nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego gołdapskiej drogi powiatowej:

1. W dniu 28 stycznia 2013 r. w godz. 17.00 – 19.00 na odcinku: Jagoczany – Audyniszki (dł. 3 km).

2. W dniu 2 lutego 2013 r. w godz. 11.00 – 13.00 przy kościele parafialnym w Rogalach na odcinku 300 m.

Konieczność wyłączenia ww. dróg spowodowana jest względami organizacyjnymi i zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Regulacją ruchu na ww. drogach kierować będzie Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły