Ilu mieszkańców powiatu?

Nawiązując do artykułu Miejscowości dawnego powiatu gołdapskiego zamieszczonego na łamach Waszego portalu przekazuję dane związane z powiatem gołdapskim, które znalazłem w Statistik des Deutschen Reichs. Band 550; Amtliches Gemeindeverzeichnis für das deutsche Reich [1939], auf Grund der Volkszählung von 1939 – Berlin 1941.

Zamieszczone niżej skany strony 44 i 45 tego opracowania mogą być przydatne w ustaleniu nazw i ilości miejscowości. Według tego opracowania w powiecie gołdapskim (1939 rok) mieszkało 45825 osób, a mieście Gołdap było 12786 osób, a na stronie: goldap.de podano, że w powiecie mieszkało 45000 osób.

Ponadto na stronie: http://www.verwaltungsgeschichte.de/goldap.html podano, że powiat gołdapski w 1939 roku liczył 44275 osób oraz wymieniono nazwy miejscowości (według zachowanej numeracji -174 miejscowości) wraz z liczbą mieszkańców (stan na 1933 i 1939 rok).

Natomiast na stronie: www.ulischubert.de podano nazwy miejscowości i ilość osób według stanu w 1910 roku.

Hitlerowcy w latach 1936-1938 w powiecie gołdapskim zmienili nazwy 132 miejscowości spośród 174 (według stanu na 17 maja 1939 roku). Wynika to z danych podanych na stronie: www.verwaltungsgeschichte.de

Mam nadzieję, że powyższe dane będą przydatne do dalszej pracy związanej z utrwalaniem historii naszych stron.

Jan Modzalewski

 
Od redakcji: Informację o liczbie mieszkańców (55 825) zaczerpnęliśmy z wydawnictwa Johannes Mignat: Der Kreis Goldap: ein ostpreußisches Heimatbuch, 1965, fundamentalnego źródła danych o dawnym powiecie gołdapskim. Z cytowanych przez naszego czytelnika danych wynika jednak, że jednak liczba ta jest przesadzona o co najmniej 10 tys. Wniosek z tego, że nawet pewne źródła danych należy weryfikować.

Zajrzeliśmy również do dostępnego na stronach biblioteki elbląskiej Statistisches Handbuch fur die provinz Ostpreussen 1938 – i tam również znajdujemy potwierdzenie, że Mignat się mylił. Według tego wydawnictwa liczba mieszkańców powiatu na 31 grudnia 1936 roku wynosiła 44 247.


Aktualności

Powiązane artykuły