To powinno wzbogacić planowany szlak

zabin_I_wojna_4

zabin_I_wojna_4Nawiązując do artykułu z dnia 9 grudnia 2012 roku, dotyczącego tworzenia szlaku frontu wschodniego I Wojny Światowej przesyłam kilka fotografii związanych z I Wojną Światową i walkami w rejonie wsi Żabin (Szabienen Kres Darkehmen).

Po działaniach wojennych I Wojny Światowej w Żabinie pozostało kilka ciekawostek. Przede wszystkim są to zbiorowe mogiły żołnierzy niemieckich i rosyjskich. W Żabinie znajduje się jedna bardzo dobrze zachowana mogiła zbiorowa 128 żołnierzy niemieckich i trzy na dzień dzisiejszy zaniedbane mogiły, w których pochowano 264 żołnierzy rosyjskich a także pojedyncze groby na zabytkowym kościelnym cmentarzu w środku wsi z poległymi pięcioma niemieckimi żołnierzami. W miejscowym kościele do 1945 roku wyeksponowany był na balustradzie chóru rzeźbiony w drewnie wykaz mieszkańców Żabina poległych w czasie I wojny (na załączonej fotografii).

Po 1945 roku skrzętnie został ukryty w związku z tym, że wówczas był politycznie bardzo niewłaściwy. Po wielu latach został odnaleziony, być może ponownie zostanie wyeksponowany, ale to już leży w gestii władz kościelnych i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na fotografiach m. in:

– Mogiła żołnierzy niemieckich w Żabinie, tablice z nazwiskami poległych.

– Wizyta feldmarszałka von Mackensena z okazji 11 rocznicy walk w rejonie Żabinawraz z nim stoją major von Altenstadt (ostatni właściciel pałacu w Mieduniszkach Wielkich – Groβ Medunischken) i Starosta Powiatu Darkehmen Seroski.

– Rzeźbione tablice z nazwiskami poległych mieszkańców Żabina na balustradzie chóru.

– Zniszczona doszczętnie szkoła w Żabinie i zbombardowany kościół w Żabinie podczas walk w rejonie tej wsi.

– Bardzo dobrze zachowany dokument wojenny, akt nadania niemieckiego odznaczenia żołnierzowi Wilhelmowi Striewski. Znaleziony w Żabinie.

Jan Werchowicz

 

Dziękujemy serdecznie za nadesłany materiał, który naszym zdaniem powinien wzbogacić wiedzę o planowanym szlaku. Warto zwrócić uwagę na nazwiska zamieszczone na płytach nagrobnych.

 

 

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “To powinno wzbogacić planowany szlak

  1. Ja

    Warto wiedzieć, że w I wojnie światowej, brało udział 3.400.000 żołnierzy narodowości polskiej po obu walczących ze sobą stronach. W wojnie tej poległo 400.000 Polaków i 800.000 zostało rannych. Było wcielonych do armii niemieckiej ok. 800.000 Polaków, do armii carskiej – rosyjskiej 1.200.000 Polaków i najwięcej, bo ok. 1.400.000 Polaków wcielono do armii austro-węgierskiej. Wobec tego na cmentarzach wojennych na terenie Prus Wschodnich na pewno wśród żołnierzy obu stron są żołnierze narodowości polskiej.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...