Fajerwerki tylko od 31 grudnia do 1 stycznia

Przed nadchodzącym Sylwestrem i Nowym Rokiem warto pamiętać o obowiązującym wciąż zakazie wynikającym z Rozporządzenia Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 13 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych.

Zgodnie z tym zakazem, fajerwerków można używać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Dlatego policjanci i strażnicy miejscy w przypadku złamania zakazu będą interweniować. Za strzelanie petardami w dni inne niż wymienione w rozporządzeniu grozi 500-złotowa grzywna.

Jednak o wiele więcej do stracenia mają handlarze, którzy sprzedają materiały pirotechniczne nieletnim. To przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Dlatego sprzedawcy powinni liczyć się z kontrolami przez nieumundurowanych policjantów.

Warto również przypomnieć, że zakaz ten nie obowiązuje podczas imprez okolicznościowych, po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych widowiskowych na mocy odrębnych przepisów.

Za KWP:

Z policyjnych doświadczeń wynika, że sylwestrowe zabawy z fajerwerkami często kończą się tragicznie. Ofiarami nieostrożnego obchodzenia się z petardami i racami są przede wszystkim dzieci, młodzież i pijani dorośli. Najczęściej efektem nieprawidłowego posługiwania się środkami pirotechnicznymi są oparzenia skóry, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć. Dlatego też Policja radzi, jak bezpiecznie obchodzić się ze sztucznymi ogniami, fajerwerkami i petardami:

·         Kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach. Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków.

·         Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.

·         Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych.

·         Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.

·         Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się.

·         Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.

·         Oddalmy się na co najmniej 10 m od odpalanego fajerwerku.

·         Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

·         Szczególnie uważajmy na dzieci – fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe.

·         Pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

 


Aktualności

Powiązane artykuły