Zapraszamy do akcji: Nasza krew – nasza Ojczyzna

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zapraszają wszystkich chętnych do wsparcia ogólnopolskiej akcji krwiodawczej pn. „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”.

Zapraszamy 12 listopada br. do Placówki SG w Braniewie, 14 listopada br. do Placówki SG w Barcianach i 15 listopada br. do Komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie. Dodatkowo w dniach 14-15 listopada br. pracownicy wszystkich Oddziałów Terenowych RCKiK w Olsztynie będą pobierali krew od uczestników akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” (szczegóły na plakacie).

Nie bez przyczyny przedsięwzięcie odbędzie się w listopadzie. Terminarz spotkań z honorowymi dawcami krwi został zaplanowany tuż po 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. W całym kraju będą odbywały się uroczyste apele. W całym kraju będzie rozbrzmiewała melodia Mazurka Dąbrowskiego, a na masztach będzie powiewała biało-czerwona Flaga Narodowa. To dobry moment, by zwrócić uwagę Rodaków na potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi, a to przesłanie jest bliskie celom akcji:

1. Pomoc drugiemu człowiekowi.

2. Zwrócenie uwagi na osobę funkcjonariusza i jego mundur poprzez skojarzenie z Narodowym Świętem Niepodległości. Funkcjonariusz publiczny dbający o praworządność, ład, porządek i bezpieczeństwo obywateli RP może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i ratowaniem życia ludzkiego. Funkcjonariusz państwowy także w czasie pokoju nie szczędzi swojej krwi dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wzmocnienie i rozpowszechnienie ruchu krwiodawstwa w całej formacji Straży Granicznej oraz przykład i zachęta dla innych.

Organizatorem akcji w regionie jest: Klub Honorowych Dawców Krwi przy Placówce SG w Barcianach oraz Klub Honorowych Dawców Krwi „Na granicy” przy OR PCK w Bartoszycach.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął: Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław Kowalkowski oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie lek. med. Grażyna Kula.

St.chor. SG Anna Mauch, wz. rzecznika prasowego komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej


Aktualności

Powiązane artykuły