Szansa dla bezrobotnych na znalezienie pracy

Zakończyło się trzytygodniowe szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy  pn. „SZUKAM PRACY”. Kurs został zorganizowany w klubie pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. W szkoleniu od 8 do 26 października 2012 roku uczestniczyło 11 osób, w tym dziesięć kobiet i jeden mężczyzna. Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczył uczestnikom starosta gołdapski, Andrzej Ciołek wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, Wojciechem Hołdyńskim.

Głównym celem szkolenia było  pobudzenie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie odbywało się w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym. Kurs był skierowanych do osób borykających się z trudnościami na rynku pracy. W ramach szkolenia uczestnicy  zdobyli wiedzę w zakresie efektywnego poszukiwania  pracy. Prowadzący zapoznali ich z sztuką autoprezentacji i skutecznej komunikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także z metodą właściwego sporządzenia niezbędnych dokumentów aplikacyjnych tj. cv i listu motywacyjnego. Kurs prócz wiedzy teoretycznej i praktycznej dał uczestnikom możliwość podniesienia własnego poczucia wartości.

J.S.


Aktualności

Powiązane artykuły