Konkursu Fotograficzny z gołdapskim akcentem

Rozstrzygnięta została III Edycja Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Najciekawszy Obiekt Przyrody” ogłoszonego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Oddział w Olecku. Uczestnikami konkursu mogli być mieszkańcy wsi z powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego oraz węgorzewskiego. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 24 października br. podczas konferencji ekologicznej „Świadomość ekologiczna a życie codzienne” w Giżach, koło Olecka. Współorganizatorem konkursu byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olecko, Starostwo Powiatowe w Olecku, Starostwo Powiatowe w Ełku, Starostwo Powiatowe w Piszu, Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 31 lipca 2012 roku formularza zgłoszeniowego i trzech fotografii konkursowych do Oddziału W-MODR w Olecku.

Zdjęcia były oceniane w dwóch kategoriach: BOGACTWO NATURY – fotografie pokazujące różnorodność mazurskiej przyrody regionu, bogactwo krajobrazu, flory i fauny.  CZŁOWIEK I PRZYRODA – fotografie ukazujące pozytywny wpływ człowieka na przyrodę, harmonię koegzystencji, wydarzenia w obcowaniu z przyrodą.

W kategorii „Bogactwo Natury” pierwsze miejsce zdobył Paweł Wagner (powiat piski). Drugie miejsce w tej kategorii przypadło Maciejowi Wrotniak (powiat piski), a trzecie Agnieszce Zyskowskiej (powiat ełcki). W kategorii „Człowiek i przyroda” zwyciężyli: miejsce pierwsze – Wiesław Witkiewicz (powiat piski), miejsce drugie – Wojciech Górski (powiat olecki), natomiast miejsce trzecie zdobył – Adam Witkiewicz (powiat piski). Komisja konkursowa w składzie: Piotr Wydra, Romualda Kalejta, Zbigniew Malinowski, Bolesław Słomkowski wyróżniła prace następujących autorów: Jarosława Dyszkiewicza (powiat ełcki) • Karoliny Łukaszczuk (powiat giżycki) • Doroty Nowosad (powiat węgorzewski)  Tomasza Paulako (powiat olecki) • Marcina Zielińskiego (powiat olecki).

Zwycięskie zdjęcia konkursowe można obejrzeć na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Oddział w Olecku.

W konkursie wzięła również udział mieszkanka powiatu gołdapskiego – Partycja Kowalska. Otrzymała ona nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi, którą w imieniu starosty gołdapskiego, Andrzeja Ciołka wręczyła sekretarz Powiatu – Anna Rawinis. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Patrycji Kowalskiej (zdjęcia te brały udział w III Edycja Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Najciekawszy Obiekt Przyrody” .Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Konkursu Fotograficzny z gołdapskim akcentem

  1. Janek

    Pierwsze zdjęcie jako tako ale te 2gie to tragedia, niebo masakra jasna plama, obrabiane w jakimś programie bo po lewej stronie 3 czy 4 drzewo obcięte na równo chyba że takie rosną błeheheh autor próbował coś wyciągnąć z tego zdjęcia ale marnie mu to wyszło w skali od 1 do 10 dałbym 1 z minusem. Pierwsze zdjęcie z biedronkami fajne ale obróbka w programie graficznym leży i kwiczy widać to po końcówkach kłosów.

  2. Sylwia

    Janku ja znam autora tych zdjęć i zapewniam Cię, że nigdy nie używa programu do obróbki zdjęć, bo tak owego nie ma. A zdjęcia wykonane są kompaktem. Zwykłym aparatem cyfrowym. Nie uważam byś miał jakiekolwiek podstawy do obrażania autora tylko, dlatego, że widzisz (a guzik widzisz) tu jakąkolwiek przeróbkę, bo jej nie ma. Janku nie osądzaj ludzi i ich prac nic o nich nie wiedząc. A swoją drogą chętne bym zobaczyła twoje pracę i sama je osądziła, a wierz mi ocena byłaby surowa i to bardzo.