O MRG z udziałem Prezydenta RP

wizyta_prezydenta_5

wizyta_prezydenta_5Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zaczęła się od przechadzki po centrum Gołdapi, potem w Urzędzie Miejskim miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów beneficjentom Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego.

Następnym punktem wizyty był udział głowy państwa w konferencji „Mały ruch graniczny szansą na rozwój gospodarczy gmin i powiatów leżących na obszarze jego oddziaływania”. W Restauracji „Arti” konferencję otworzyli: wojewoda Marian Podziewski, marszałek Jacek Protas i Burmistrz Marek Miros. Obecny też był wicemarszałek Jarosław Słoma. Wystąpienie Bronisława Komorowskiego poprzedziły prelekcje przedstawicieli samorządów pogranicza, czyli Przemyśla (pogranicze polsko-ukraińskie), Pozezdrza i powiatu sokolskiego (pogranicze polsko-białoruskie). I na problemie tego ostatniego pogranicza dłużej zatrzymał się Prezydent podczas swojej wypowiedzi, podkreślając, że o trudnościach kontaktów z białoruskim sąsiadem decydują wyłącznie przesłanki polityczne.

Wystąpili też przedstawiciele służb mundurowych. Zgodnie twierdzono, że decyzja o wprowadzeniu w życie małego ruchu granicznego daje pozytywne efekty. Komendant gołdapskiej KPP Andrzej Żyliński stwierdził na przykład, że w związku z tym nie stwierdzono na naszym terenie zwiększenia się ilości przestępstw i wykroczeń.

Na kilka problemów z tym związanych zwrócił uwagę Tadeusz Baryła, przedstawiciel Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Jego zdaniem potrzebna jest bardziej szczegółowa strategia współpracy województw objętych MRG z obwodem kaliningradzkim FR. Podkreślił między innymi fakt, że Rosjanie wykorzystują MRG do zakupów tanich towarów w Polsce, że niekoniecznie Rosjanie, zwłaszcza producenci, oficjalnie zachwycają się MRG. W kuluarach mówił o tzw. „wojnie kiełbasianej”, jako że nasi sąsiedzi w Polsce masowo wykupują kiełbasy.

Mimo to zarówno komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk Jarosław Kowalkowski, jak i kierownik Izby Celnej w Olsztynie Robert Torenca podali dane świadczące o wzroście zainteresowania wizytami w obwodzie kaliningradzkim FR. Nie wzrasta zbyt szybko ilość zamówień na zezwolenia, bowiem spora część osób przekraczających granicę dysponuje jeszcze rocznymi wizami. Pozytywnie o małym ruchu granicznym wypowiedział się konsul RP w Kaliningradzie Marek Gołkowski.

Już podczas dyskusji padło pytanie o umożliwienie prywatnych przelotów lotniczych do Kaliningradu. Podobno są czynione starania w tym kierunku.

Piątkową konferencję zamknął przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński, całość prowadziła Marta Jurgiełan, w oczekiwaniu na Prezydenta goście mogli obejrzeć prezentację o Gołdapi. Natomiast Bronisław Komorowski przed 15.00 wyjechał do Olecka, gdzie wziął m.in. udział w otwarciu nowoczesnego basenu.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły