Regulamin Lekkoatletycznych Czwartków

szs

szsRegulamin Lekkoatletycznych Czwartków Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadpodstawowych edycji 2012/2013 (II rzut – 18 października 2012 r.).

CEL:

    • popularyzacja LA;

    • stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej Miasta i Gminy Gołdap;

    • wyłonienie najlepszych zawodników Gołdapskich Szkół.

ORGANIZATOR:

    • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi;

    • Gołdapski Szkolny Związek Sportowy.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

    • zawody LA odbędą się na stadionie Miejskim OSiR w Gołdapi;

    • zgłoszenia zawodników w dniu zawodów do godz. 15.30.

PROGRAM ZAWODÓW:

    • bieg na 60 m dziewcząt i chłopców SP;

    • bieg na 100 m dziewcząt i chłopców SG i SPG;

    • bieg na 600 m dziewcząt SP, SG i SPG;

    • bieg na 1000 m chłopców SP, SG i SPG;

    • skok w dal dziewcząt i chłopców SP, SG i SPG;

    • pchnięcie kulą dziewcząt i chłopców SG i SPG.

UCZESTNICTWO:

    • W zawodach może brać udział młodzież szkół podstawowych (rocz. 2000 i mł.), gimnazjalnych (kat. młodzik rocz. 1997-1999), ponadgimnazjalnych

     (rocz. 1993 – 1996)

SPRAWY RÓŻNE:

    • sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów

    • ewentualne protesty będą rozpatrywane do 5 minut po zakończonej konkurencji;

    • w przypadku złych warunków atmosferycznych zawody I rzutu Czwartków LA zostaną przełożone na inny termin. W razie pytań proszę kontaktować się z numerem telefonu (+48) 606-943-051.

PUNKTACJA:

    • do klasyfikacji końcowej będzie liczył się najlepszy wynik spośród trzech startów;

    • punktacja prowadzona będzie wyłącznie zawodników;

    • klasyfikacje ogólną będzie prowadził OSiR Gołdap;

    • wyniki na bieżąco będą zamieszczone na www.osirgoldap.pl.

Organizator

Powiązane artykuły