Park powiększył bazę lokalową

poddasze_park_2

poddasze_park_2W czwartek 11 października w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej uroczyście oddano do użytku nowo wyremontowane poddasze. Wydarzenie uświetniła wystawa fotografii Dmitrija Vyshemirskiego przedstawiająca rosyjską część Puszczy Rominckiej.

 

Spotkanie było podsumowaniem projektu „Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” finansowanego z dotacji NFOŚiGW (548 tys. zł), WFOŚiGW w Olsztynie (50 tys. zł) oraz ze środków własnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (87 tys. zł). W ramach projektu nie użytkowane dotychczas poddasze siedziby Parku zaadaptowano na cele edukacyjne i biurowe. Powstała tu duża sala dydaktyczno-ekspozycyjna, zaplecze administracyjne, toalety, szatnia. Zakupiono meble i sprzęt multimedialny. Projekt obejmował też odbudowę kładki wzdłuż ścieżki edukacyjnej „Rechot” w Puszczy Rominckiej.

 

W uroczystości udział wzięli między innymi przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, ośrodków kultury i szkolnictwa. Mieli oni okazję zobaczyć zdjęcia przedstawiająca poszczególne etapy adaptacji poddasza i odbudowy kładki, a także zwiedzić nowo oddane do użytku pomieszczenia w siedzibie Parku.

 

Uroczystość otwarcia poddasza uświetniła wystawa fotograficzna Dmitrija Vyshemirskiego przedstawiająca rosyjską część Puszczy Rominckiej. Uchwycona na obrazach przyroda i krajobraz kulturowy tak zbliżone do naszych, przypomniały, że mimo istnienia granicy państwowej jest ta sama kraina przyrodnicza i historyczna. Dmitry Vyshemirsky opowiadając o swojej pasji do fotografowania wspomniał także o planach wydania albumu poświęconego Puszczy Rominckiej i okolicom, w którym zawarłby pejzaże z trzech stron granic: Polski, Rosji i Litwy. (an)

 


Aktualności

Powiązane artykuły