Gołdap w rankingu

ranking_3

ranking_310 października w Warszawie odbyła się doroczna Gala Inwestorów Samorządowych. Gala zorganizowana była przez ogólnopolski tygodnik samorządowy „Wspólnota” i od wielu lat jej głównym punktem jest wręczanie nagród najlepiej inwestującym w Polsce samorządom.

W rankingu, w kategorii miast powiatowych, za lata 2009-2011 za inwestycje w infrastrukturę techniczną na głowę mieszkańca, Gołdap zajęła V miejsce w Polsce i zdecydowanie I w województwie warmińsko-mazurskim. Następne trzy miasta z naszego województwa znalazły się w trzeciej i czwartej dziesiątce.

 

– W poprzednich latach Gołdap zajmowała odpowiednio VIII i VII miejsce a rankingi sprzed 7-8 lat plasowały Gołdap w ósmej dziesiątce miast powiatowych w Polsce. Jak widać z tego tendencja jest nie tylko stała ale progres bardzo wyraźny – mówi burmistrz Marek Miros.

– Należy tutaj dodać, że ranking nie obejmuje wartości inwestycji tzw. zewnętrznych a wyłącznie inwestycje własne Gminy Gołdap. Innymi słowy w rankingu nie jest liczona wartość np. obwodnicy, przejścia granicznego, zalewu, modernizacji drogi nr 650, strażnicy straży pożarnej itd., które są w 100% finansowane ze środków zewnętrznych. Gdyby wartość tych inwestycji, w przeliczeniu na głowę mieszkańca była ujmowana, Gołdap w rankingu zajęłaby miejsce w pierwszej trójce.

Gołdap w ostatnich latach znajduje się w elitarnym gronie najlepiej inwestujących polskich samorządów.

Nagrodę w postaci dyplomu odebrał Burmistrz Gołdapi Marek Miros, który stwierdził, że „jest to powód do ogromnej satysfakcji nie tylko dla burmistrza i Rady Miejskiej, ale dla wszystkich naszych mieszkańców”.

– Stała konsekwentna polityka władz gminy polegająca na maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych, daje trwały efekt w postaci umiejscowienia Gołdapi w absolutnej czołówce polskich samorządów. W takich momentach czuję nie tylko dumę z bycia mieszkańcem Gołdapi ale również satysfakcję z wykonywanych obowiązków.Tą drogą dziękuje zarówno mieszkańcom Gołdapi, Radzie Miejskiej, ale w szczególności pracownikom Urzędu Miejskiego w Gołdapi, w tym swojemu zastępcy Jackowi Morzemu, za wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych na cele inwestycyjne. Będziemy w tym względzie dalej konsekwentni.

ranking_1 ranking_2

 


Aktualności

Powiązane artykuły