Zapraszamy na otwarcie parku

Plakat

PlakatDom Kultury w Gołdapi i Gmina Gołdap zapraszają na uroczyste otwarcie parku kulturalno-rekreacyjnego w Grabowie, które odbędzie się 8 września o 15.00.

W programie:

wystąpienia beneficjentów projektu, przedstawicieli samorządów;

koncert polsko-litewskiej grupy muzycznej;

ekspozycja rzeźb z pleneru polsko-litewskiego;

gry i zabawy dla dzieci;

koncert zespołu Jazz & Jumping.

Park kulturalno-rekreacyjny powstał w ramach projektu „Sintautai-Gołdap 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu, wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.

Plakat

Powiązane artykuły