Straż Miejska informuje…

że zabronione jest umieszczanie ogłoszeń w miejscach publicznych do tego celu nie przeznaczonych. Zgodnie z treścią art. 63a Kodeksu Wykroczeń:
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Ogłoszenia umieszczane w miejscach niedozwolonych usuwane są przez ekipy porządkowe.


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Straż Miejska informuje…

  1. Józef Kiszkorno

    Poobwieszane drzewa strzępami papieru i pinezek, ponabijane jedne ogłoszenia na drugich- dają nie najlepszy obraz kultury Gołdapian nie tylko dla turystów i kuracjuszy. Rada Osiedla monitowała do Burmistrza o ustawienie 4 szt tablic ogłoszeniowych, na których wszyscy mogliby wywieszać ogłoszenia tj.(rejon sklepów Biedronka, TESCO, k/starej poczty/sklepu Państwa Białeckich oraz w rejonie zegara słonecznego)- niestety strefa ochrony konserwatorskiej w centrum miasta wymaga aby to były słupy ogłoszeniowe mniej więcej takie jakie były poprzednio do czasu aż się rozsypały, a że są dosyć drogie, to na zakup nowych nie było pieniędzy. Być może w budżecie na 2013r. znajda się, jeżeli np. Straż Miejska poprze tą inicjatywę, ale to zależy tylko od Burmistrza.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...