Fotozagadka – Ulanenstrasse

Prawidłowo odgadł miejsce wykonania zdjęcia i odpowiedział na wszystkie nasze pytania Adam.  Przedstawiona w naszej Fotozagadce fotografia wykonana została z okna budynku przy obecnej ulicy Armii Krajowej (powszechnie nazywanego Kukuryku). Ulica którą jedzie oddział wojska (ułani?) to Ulanenstrasse (obecnie Emilii Plater). Widoczne na pierwszym planie budynki to skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Emilii Plater (dawniej Topferstrasse i Ulaenstrasse). Budynki mieszkalne (prawdopodobnie mieszkania oficerów) wybudowane zostały w latach dwudziestych ubiegłego wieku.

Widoczny w głębi budynek znajdował się w miejscu w którym stoi obecnie piekarnia PSS.

Widok z wieży ciśnień przedstawia układ budynków w latach trzydziestych. Widać na nim ładną salę gimnastyczną przynależną do Kantschule. Zagadką pozostaje czy obecna sala powstałą na miejscu dawnej czy to powojenna budowla.

Na innym zdjęciu wykonanym od strony zachodniej  głębi widać kompleks budynków z reklamą jednego z właścicieli sklepów Karla Jahnke. Również i tu zauważymy kolejną ciekawostkę dotyczącą Kantschule – okna auli gimnazjalnej na drugim piętrze zdobiły witraże a powyżej zamontowany był zegar.


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Fotozagadka – Ulanenstrasse

  1. Anonim

    Hala sportowa wybudowana została na początku lat 60-tych XX wieku na miejscu/ fundamentach / „starej”