Stypendia Fundacji „Pocztowy Dar”

Fundacja „Pocztowy Dar” do 15 sierpnia przyjmuje wnioski do programu stypendialnego o charakterze motywacyjno – rozwojowym skierowany do zdolnych i ambitnych uczniów. Na rok szkolny 2012/2013 zostanie przyznanych zostanie 75 stypendiów po 3500 zł każde.
Zasady przyznawania stypendiów, wniosek i inne informacje można znaleźć tu…


Aktualności

Powiązane artykuły