Nieletnim cudzoziemcom pozostającym bez opieki

wojewoda_osrodek_1

wojewoda_osrodek_1Wojewoda Marian Podziewski, który z rzecznikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców Ewą Piechotą odwiedził między innymi oddział dla nieletnich, pozostających bez opieki, zlokalizowany na trenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

– Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie spełnia wszystkie standardy przewidziane dla takich placówek, gwarantując przebywającym tu odpowiednie warunki nie tylko w zakresie podstawowych potrzeb, ale także na innych –poziomach – edukacji czy religii – powiedział wojewoda Marian Podziewski, który wraz z rzecznikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców Ewą Piechotą odwiedził między innymi Oddział dla nieletnich pozostających bez opieki, zlokalizowany na trenie Ośrodka.

Przebieg wizyty miał wyjątkowy charakter, a wizytujący byli pod wrażeniem atmosfery panującej w miejscu kojarzonym powszechnie z odosobnieniem. Przebywające w ośrodku dzieci wręczyły wizytującym własnoręcznie wykonane papierowe kwiaty.

W strukturze Strzeżonego Ośrodek dla Cudzoziemców funkcjonują oddziały: rodzinny, dla nieletnich, męski, a także Areszt w Celu Wydalenia, przeznaczony dla tych pełnoletnich cudzoziemców, którzy nie podporządkowują się zasadom obowiązującym w oddziałach ośrodka. Łącznie w ośrodku jednocześnie może przebywać 180 cudzoziemców. Osadzenie następuje wyłącznie na podstawie postanowienia sądu.

Do otaczanych przez funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG najtroskliwszą opieką pensjonariuszy zaliczyć należy nieletnich cudzoziemców przebywających w kętrzyńskiej jednostce, w szczególności tych, którzy znajdują się w naszym kraju bez opieki.

To dla nich w kętrzyńskim ośrodku zbudowano plac zabaw, utworzono trzy pomieszczenia świetlicowe, salę do gry w ping-ponga, a także wyposażoną w 700 woluminów wielojęzyczną bibliotekę, z której chętnie korzystają zarówno dzieci jak i młodzież i dorośli.

W oparciu o tak przygotowana bazę pracownicy sekcji dydaktyczno-wychowawczej codziennie prowadzą zajęcia świetlicowe i edukacyjne dla dzieci z języka polskiego, matematyki oraz zajęcia plastyczne, a także wyświetlane są filmy. Komendant W-MOSG i Burmistrz Kętrzyna jako pierwsi w kraju podpisali porozumienie o współpracy w celu zapewnienia edukacji dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku. Ponadto na oddziale rodzinnym jest wydzielony pokój do prowadzenia własnych praktyk religijnych, z którego cudzoziemcy mogą korzystać bez ograniczeń.

Warto podkreślić, że wyżywienie w ośrodku w Kętrzynie jest zgodne z przekonaniami religijnymi osadzonych tu cudzoziemców, a także dostosowane do wieku dzieci i ewentualnych zaleceń lekarza. W obsłudze logistycznej zatrudniony jest dietetyk, który planując żywienie kieruje się zwyczajami kulturowymi poszczególnych narodowości.

Alfred Wenzlawski

Biuro Wojewody

wojewoda_osrodek_2 wojewoda_osrodek_3

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły