W środę Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet

plakat siatkowka 1 SIERPNIA

plakat siatkowka 1 SIERPNIARegulamin Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet Gołdap 1 sierpnia 2012 r. (środa)

I. Sprawy ogólne

 

1.Organizator:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

 

3. Celem turnieju jest:

– popularyzacja siatkówki plażowej w Gminie Gołdap.

– stworzenie warunków do współzawodnictwa.

– Zapewnienie aktywnego i zdrowego wykorzystania czasu wolnego po pracy i nauce.

 

4. Terminarz turnieju, godz. rozpoczęcia gier:

Turniej odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2012 r. (środa) na boiskach przy plaży miejskiej OSiR w Gołdapi. Rozpoczęcie o godz. 10.00

 

II. Zasady uczestnictwa:

1. Zawodniczki startują na własną odpowiedzialność i nie mogą mieć

przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach

potwierdzają podpisem pod oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek.

 

2. Drużyna składa się z dwóch osób.

 

3. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju.

– zgłoszenia do turnieju w dniu zawodów od godziny 9.00 do godz. 9.40

– turniej zostanie rozegrany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 6 drużyn

– w turnieju mogą brać wyłącznie zawodniczki które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat. W przypadku zawodniczek niepełnoletnich obowiązuje posiadanie zgody rodziców na udział w zawodach oraz legitymacja uczniowska.

 

III. Zasady rozgrywek

1. Mecz trwa do jednego wygranego seta do 21 pkt. ze zmianą stron co 7 pkt. A od półfinałów do

dwóch wygranych setów do 21 pkt.

2. System rozgrywek brazylijski

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

 

IV. Nagrody

– najlepsza para otrzymuje puchar turnieju,

– 3 pierwsze pary otrzymują okolicznościowe dyplomy

– nagroda dla najlepszej Zawodniczki turnieju

 

V. Postanowienia końcowe

– turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator.

– do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

– zawodniczki przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.

– przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.

– przed pierwszymi dwoma meczami turnieju para ma prawo do 10 minutowej rozgrzewki na

boisku.

– za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji

regulaminu i zasad gry.

– w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

– nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału

rozgrywek.

 

Marek Kuskowski – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Plik do ściągnięcia:

oświadczenie

plakat siatkowka 1 SIERPNIA


 

Powiązane artykuły