Posiadasz zdjęcia gołdapskiej przyrody?
Opublikuj je w albumie!


W związku z realizacją projektu pn.:

Wydanie albumu przyrodniczego  – „Cuda natury w obiektywie„, zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają w swoich zbiorach fotografie przedstawiające walory naturalne ziemi gołdapskiej, o ich bezpłatne udostępnienie.

Przekazane zdjęcia, po zweryfikowaniu i wyborze przez komisję, zostaną opublikowane w albumie i opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora. Każde ze zdjęć zostanie opisane w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Fotografie powinny przedstawiać walory przyrodnicze ziemi gołdapskiej – jeziora, rzeki, lasy, puszcza, pola, łąki, rośliny i zwierzęta w aurze różnych pór roku.

Wszystkich chętnych prosimy o dostarczenie zdjęć na płycie CD lub DVD na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, do pokoju nr 33, z dopiskiem: „Album – Cuda natury  w obiektywie” do dnia 6 sierpnia 2012 r.

Minimalna wielkość zdjęcia: 10 mln pixeli, rozszerzenie: tif lub jpg. Prosimy o dołączanie do zdjęć informacji zawierającej: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, krótki opis zdjęć w języku polskim oraz własnoręcznie podpisaną zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi do celów niekomercyjnych:

„Oświadczam, że jestem autorem przekazanych przeze mnie zdjęć. Wyrażam zgodę na ich wykorzystanie przez Starostwo Powiatowe  w Gołdapi w niekomercyjnych publikacjach promocyjnych, w tym  w albumie zdjęciowym pod nazwą „Cuda natury w obiektywie”.”

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 087 615 44 04.

 


Aktualności

Powiązane artykuły