Gołdapski Fundusz Lokalny dla studentów


Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków o stypendia dla studentów z terenu powiatu gołdapskiego na rok akademicki 2012/2013.
Stypendia zostaną przyznawane w ramach programu „Agrafka Agory” – partnerskiego program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.
Wnioski przyjmujemy do 24 sierpnia 2012 r. do godz, 15.00 – liczy się data wpływu do siedziby Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap.
Dokładne informacje, regulamin i druki wniosków dostępne na stronie
funduszgoldap.pl oraz w załączeniu.
W ramach konkursu przyznane zostanie 12 stypendiów po 380 zł miesięcznie od października 2012 do czerwca 2013 r. Fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Fundacja Agory, Powiat Gołdapski i osoby prywatne.
Procedury przyznawania stypendiów
Wniosek o stypendium
Oświadczenie


Aktualności

Powiązane artykuły