Wpisy w paszportach rodziców stracą ważność

Od 26 czerwca dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Dokumentem dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w zależności od celu podróży – dowód osobisty.

Jak przypomina MSW, zmiana dotyczy dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. – od tego czasu wydawane są tylko paszporty indywidualne, zgodnie z zasadą „jedna osoba – jeden paszport”. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie nie wpływa na termin ważności paszportu rodzica.

– Biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się do wszystkich urzędów wojewódzkich, aby wnioski paszportowe dzieci, których wpis w paszporcie rodziców traci ważność 26 czerwca tego roku, były realizowane priorytetowo. Ze swojej strony MSW dołoży wszelkich starań, aby produkcja dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność, była jak najszybsza – zapewnia resort.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca tego roku wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działają 4 punkty paszportowe, w których można składać wnioski – dwa w delegaturach Warmińsko-Mazurskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu i Ełku  oraz w Terenowych Punktach Paszportowych w Bartoszycach i Giżycku.

Planując podróż za granicę, wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej.

Od początku 2012 r. do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono ponad  21,5  tysiąca   wniosków paszportowych.

W Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, by ułatwić załatwianie spraw wprowadzono elektroniczny system numerkowy. Wszelkie informacje dotyczące paszportów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego www.olsztyn.uw.gov.pl.

W 2011 roku Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna na polsko-rosyjskiej granicy lądowej nie zezwoliła na wyjazd z powodu braku paszportu 19 osobom. (EW)


Aktualności

Powiązane artykuły