Stan bezrobocia w powiecie

Na koniec maja w gołdapskim PUP zarejestrowanych było 2199 bezrobotnych. W porównaniu do kwietnia liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 82 osoby. Na koniec kwietnia stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim wynosiła 23,7 proc.

 

Powiat gołdapski znalazł się za czterdziestoma dwoma powiatami w kraju, za dziesięcioma w województwie (piskim, braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim, elbląskim, szczycieńskim, lidzbarskim, ełckim oraz działdowskim). Najwyższą w województwie stopę bezrobocia ma powiat piski (31 proc.).

W naszym powiecie, w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku odsetek bezrobotnych wzrósł o 1,0 punkt procentowy.


Aktualności

Powiązane artykuły