Profilaktyka prozdrowotna w WTZ

W dniach 22-23 i 29 maja 2012r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gołdapi odbyły się zajęcia prowadzone przez dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Panią Agnieszkę Iwanowską z zakresu szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej kobiet i mężczyzn.

Trzeciego dnia omawiano problemy związane z przemocą.
Pani Agnieszka w sposób jasny i zrozumiały dla naszych niepełnosprawnych uczestników wyjaśniała różne kwestie, omawiała przyczyny i skutki zachorowań na raka szyjki macicy, raka piersi, czerniaka i raka prostaty. Wskazywała na konieczność profilaktycznych badań u lekarzy pierwszego kontaktu. Podczas zajęć z profilaktyki przemocy, scharakteryzowała rodzaje przemocy i wskazywała jak się przed nią bronić. Szeroko omówiła „ niebieską kartę” – najpowszechniejszy sposób rejestrowania aktów przemocy.
Słuchacze bardzo aktywnie uczestniczyli w szkoleniach, włączali się do dyskusji, podawali przykłady i zadawali pytania.
Uczestnicy wraz z kadrą serdecznie dziękują Pani Agnieszce Iwanowskiej za przeprowadzenie zajęć i podkreślenie ważności problemów dotyczących najczęstszych zachorowań na nowotwory.

Kadra i uczestnicy WTZ


Aktualności

Powiązane artykuły