Marsz po zdrowie

Na spotkanie z dietetykiem mieszkańców wsi Grabowo, Kozaki i Siedlisko zapraszają Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” we współpracy z Domem Kultury w Gołdapi oraz świetlice Wiejskie w Grabowie, Kozakach i Siedlisku. Szczegóły na plakacie.


Aktualności

Powiązane artykuły