Wizyta nie tylko sentymentalna

marek_u_premiera

marek_u_premieraW niedzielę premier Donald Tusk przyjął w Gdańsku dwóch gołdapskich samorządowców, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jarosława Słomę oraz burmistrza Gołdapi Marka Mirosa.

– Spotkanie trwało ponad 1,5 godziny i oprócz  części roboczej miało charakter niejako sentymentalny – informuje Marek Miros. – Premier wspominał swoje wcześniejsze wizyty w Gołdapi, zarówno te które odbywał jako Prezes Rady Ministrów jak i liczniejsze  zarówno z lat 90-tych jak i po roku 2000. Powtórzył, że obok jego rodzinnego Gdańska, Gołdap jest jednym z najbliższych mu miejsc w Polsce.

Premier Donald Tusk za moim pośrednictwem przekazuje pozdrowienia i wyrazy sympatii dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Część robocza spotkania poświęcona była głównie systemowi powiązań komunikacyjnych w subregionie Ełk – Gołdap – Olecko. Przedstawiłem również Premierowi problem dróg gminnych i powiatowych, wskazując na potrzebę stworzenia systemu, który dawałby szansę na finansowanie remontów dróg lokalnych. Poruszano również kwestię promocji turystycznej Polski w szczególności promocji polskich uzdrowisk. Premier stwierdził, że budowa polskiej marki turystycznej w dużej mierze opierać się będzie na polskich uzdrowiskach. W najbliższym czasie powstanie zespół, który będzie promował polskie uzdrowiska zarówno w krajach Europy Zachodniej jak i w strefie bogatych krajów arabskich. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera fakt, że jedynym uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach jest Gołdap.

Premier wstępnie przyjął zaproszenie do odwiedzenia Gołdapi. Spotkanie było bardzo pożyteczne oraz konkretne i mamy nadzieję, że da pozytywne efekty dla mieszkańców naszego regionu.


Aktualności

Powiązane artykuły