O niedofinansowaniu samorządów i genius loci małych miasteczek

ump_3

ump_3Marek Miros przewodniczył kolejnemu Zarządowi Związku Miast Polskich, który tym razem odbył się w Tychach. Zarząd ZMP spotyka się co miesiąc w innym mieście i zajmuje się opiniowaniem aktów prawnych przedstawionych przez rząd, parlamentarzystów  i inne instytucje do tego uprawnione.

 

Opinie te są następnie kierowane do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

– Najpoważniejszym problemem jaki poruszany jest na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jest problem deficytu niedofinansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz wadliwego systemu finansowania oświaty. 95% polskich samorządów stanęło w obliczu restrukturyzacji oświaty, u której źródeł leżą głównie dwie przyczyny. Po pierwsze braki środków z subwencji oświatowej przekazywanej przez rząd na rzecz samorządów a po drugie nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 2009 r., która narzuca samorządom bardzo ostre kryteria związane z deficytem sektora finansów publicznych. Wiele samorządów stanęło wobec konieczności likwidacji części placówek oświatowych bądź ich restrukturyzacji – mówi Marerk Miros. – Korporacje samorządowe, w tym Związek Miast Polskich, stają zdecydowanie na stanowisku, że budżet centralny powinien zmienić system finansowania polskich samorządów. Obecny przenosi konflikty na dół, do poziomu gmin i powiatów oraz wywołuje niepotrzebny spór pomiędzy środowiskami oświatowymi i samorządowymi. Rozmowy między stroną rządową i samorządową będą trwały.

Z inicjatywy Związku Miast Polskich powstaje obywatelski projekt ustawy, mający na celu zmiany w systemie finansowania gmin, powiatów i województw.

Zarząd tym razem odbywał się w Tychach, które gościły piłkarskie reprezentacje burmistrzów z całej Europy. 4 lata temu w Austrii odbyły się pierwsze mistrzostwa Europy burmistrzów i prezydentów miast a drugie odbyły w maju br. w Tychach. Turniej zakończył się zwycięstwem reprezentacji Czech, które pokonały Słowację wynikiem 4:1. Reprezentacja Polski zajęła V miejsce.

Wiceprezes Związku Miast Polskich Marek Miros wraz z Prezydentem Tychów Andrzejem Dziubą wręczał zwycięskim drużynom puchary i medale II Mistrzostw Europy Samorządowców.

 

***

Marek Miros jako współprzewodniczący uczestniczył również w Konferencji Małych Miasteczek, która odbyła się w dn. 16-17 maja 2012 r. w Kowalu koło Włocławka, miejscu urodzin Kazimierza Wielkiego. I była organizowana przez przez Związek Miast Polskich oraz Unię Małych Miasteczek.

– Oprócz spraw, które zawsze są poruszane na tego typu spotkaniach, czyli problematyce finansowania jednostek samorządu terytorialnego a w szczególności niedofinansowania oświaty, który to problem dotyczy głównie małych miast w całej Polsce, poruszono również wiele rożnych aspektów funkcjonowania małych ośrodków.

Jednym z paneli, który prowadził burmistrz Gołdapi była dyskusja pod hasłem „genius loci” czyli duch miejsca. Zebrani dyskutowali o genius loci w dwóch płaszczyznach. W płaszczyźnie historycznej i w płaszczyźnie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zebrani przyjęli wniosek Marka Mirosa o dalsze prace nad stworzeniem systemu finansowania dróg lokalnych.

 


Aktualności

Powiązane artykuły