Jak nas widzą, tak nas malują”

Zakończyły się eliminacje powiatowe XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „20 lat państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą, tak nas malują”.

W 2012r. mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożenia. Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać jak uniknąć zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak i całego społeczeństwa, a także pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.

W dniu 13 marca 2012 r. jury eliminacji powiatowych konkursu dokonało oceny prac konkursowych złożonych przez gminy powiatu gołdapskiego i ustaliło następujące wyniki:

1. I grupa :

1. miejsce – Maja Mościńska – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

2. miejsce – Iza Buczyńska -Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

3. miejsce – Zofia Danowska – Szkoła Podstawowa w Boćwince

2. II grupa:

1. miejsce – Edyta Mazalewska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi

2. miejsce – Milena Puza – Szkoła Podstawowa w Galwieciach

3. miejsce – Agata Sawicka – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

3. III grupa:

1. miejsce – Agnieszka Bruzgiewicz – Zespół Szkół w Grabowie

2. miejsce – Anna Wałejko– Zespół Szkół w Grabowie

3. miejsce – Mateusz Bućkun – Zespół Szkół w Grabowie

4. IV grupa:

1. miejsce – Mariola Surmacka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy


Aktualności

Powiązane artykuły