Podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi mł. insp Andrzej Żyliński oraz Starosta Andrzej Ciołek mając na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy, podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych. Zagwarantowana w porozumieniu kwota 3 tys. złotych pozwoli na realizację 24 służb przez umundurowane patrole piesze.

Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi ml. insp Andrzej Żyliński oraz Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych. W historii powiatu było to pierwsze porozumienie zawarte pomiędzy włodarzem powiatu a Policją. Na ten cel starosta przeznaczył 3 tysiące złotych. Zagwarantowana w porozumieniu kwota pozwoli na realizację 24 służb przez umundurowane patrole piesze. Ich zadaniem będzie zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny, reagowanie na przypadki popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa oraz eliminowanie zachowań aspołecznych wśród obywateli. Pierwsze dodatkowe ośmiogodzinne patrole piesze funkcjonariusze rozpoczną od lipca br i będą trwały przez całe wakacje.

 


Aktualności

Powiązane artykuły