Bliżej Rosji

Cztery dni temu, prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego. Po uchwaleniu 16 marca przez Sejm ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy oraz  akceptacji w połowie kwietnia przez Senat jest to kolejny krok przybliżający nas do bezwizowego ruchu granicznego z sąsiadami zza granicy.
Umowa obejmuje ze strony rosyjskiej cały Obwód Kaliningradzki ze strony polskiej zaś: w województwie warmińsko-mazurskim – miasta Elbląg i Olsztyn oraz powiaty: elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki;
w województwie pomorskim – miasta – Gdynia,  Sopot i  Gdańsk oraz powiaty: pucki, gdański, nowodworski, malborski.
Określa ona m.in. zasady wydawania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.
Zezwolenie może być wydane mieszkańcom stref przygranicznych, którzy:
a) posiadają ważny dokument podróży; (paszport)
b) okażą dokument potwierdzający posiadanie miejsca ich stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata;
c) uzasadnią istnienie powodów do wielokrotnego przekraczania polsko-rosyjskiej granicy państwowej, w szczególności dla podtrzymywania więzi rodzinnych, społecznych, kulturalnych, a także kontaktów ekonomicznych i innych, które według przepisów Państw Stron nie są uznawane za zatrudnienie lub działalność zarobkową.
Potwierdzeniem posiadania miejsca stałego zamieszkania na terenie jednego z miejsc objętych umową jest po stronie Polskiej:
– dowód osobisty;
– zaświadczenie o miejscu stałego zamieszkania wystawione przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej;
– karta pobytu.
Pełną treść umowy znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Aktualności

Powiązane artykuły

3 komentarzy do “Bliżej Rosji

  1. Janek

    Od kiedy to wchodzi w życie??

  2. Za rmf24.pl możemy powtórzyć że bezwizowy ruch z obwodem kaliningradzkim ruszy dopiero jesienią – we wrześniu lub październiku.

    Kiedy do Rosji?

  3. Czytelnik

    Każdy kij ma dwa końce. Obecnie w trakcie ruchu z wizami są małe kolejki. Jak wejdzie ruch bezwizowy w Gołdapi kolejka będzie siegała torów kolejowych.