„Trójka” wśród szczęśliwców

Wojewoda warmińsko-mazurski zatwierdził listę 16 szkół z terenu województwa, które zakwalifikowały się do objęcia pilotażowym programem rządowym „Cyfrowa szkoła”. Wśród szczęśliwców znalazła się również gołdapska Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi.

Szkoły otrzymają elektroniczne pomoce dydaktyczne, cyfrowe podręczniki i komputery ogólnej wartości blisko 1 mln 700 tys . zł.

Głównym celem programu jest wspieranie modelu nauczania z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zachęcanie nauczycieli i uczniów do kreatywności, umiejętności współpracy oraz korzystania ze źródeł cyfrowej wiedzy, rozwijania cyfrowych kompetencji.

Do programu w naszym województwie wnioski złożyło ogółem 100 szkół , w tym do wariantu I, (w którym z zakupionych laptopów uczniowie mogą korzystać tylko w szkole) zgłosiło się 99 szkół. Tylko jedna wyraziła zainteresowanie II wariantem programu zezwalającemu uczniom zabierać laptopy do domu.

Zespół powołany do oceny wniosków , stwierdził, że 74 szkoły nie spełniały wymogów zarządzenia Rady Ministrów. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły błędnej kalkulacji kosztów dofinansowania wydatków inwestycyjnych. Kryteria spełniało 26 szkół. Niestety, kwota jaka została przyznana naszemu województwu na program nie wystarczała na dofinansowanie wszystkich. Zespół oceniający, któremu przewodniczył wicekurator Marek Szter, zdecydował o przeprowadzeniu losowania. Wylosowano 13 szkół w wariancie I oraz 3 szkoły do wariantu II programu, które deklarowały również uczestnictwo w wariancie II.

Po roku trwania pilotażowego programu, wojewodowie ocenią jego efekty.

W całym kraju w programie uczestniczyć będzie około 380 szkół, a budżet państwa przeznaczył na ten cel 61 mln zł.

 


Aktualności

Powiązane artykuły