Są za stawianiem wiatraków przydomowych

Niejako idąc w sukurs przeciwnikom dużych wiatraków Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę popierającą rozwój przydomowych elektrowni wiatrowych. Zakłada się możliwość pozyskania na ten cel środków unijnych.

W uchwale sejmiku jest również zapis, by wiatraki były stawiane poza obszarami chronionymi w aspekcie przyrodniczym i krajobrazowym. Dotyczy to również otulin tych obszarów. Nie znalazł się mimo to w uchwale zapis określający odległości, w jakich należałoby stawiać wiatraki.

Zwolennikiem konkretnych zapisów ustawowych związanych ze stawianiem ferm wiatrowych jest wicemarszałek Jarosław Słoma. – Musimy uregulować powstawanie dużych farm wiatrowych w imię odpowiedzialności za walory krajobrazowe za 20-30 lat, w imię tego, co przekażemy przyszłym pokoleniom.


Aktualności

Powiązane artykuły