Dziękujemy

psse

pssePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi serdecznie dziękuje współorganizatorom, sponsorom oraz wszystkim biorącym udział w plenerowej imprezie prozdrowotnej „Więcej ruchu – więcej zdrowia”.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Halina Karpińska


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Dziękujemy

 1. Franek

  A gdzie są zdjęcia z imprezy. Nie było zadnego operatora ktory by utrwalił coś dla potomnych?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. :)

  Serdecznie DZIĘKUJEMY organizatorom za zaproszenie i mile spędzony czas.
  SP nr 2 w Gołdapi

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Franek

  Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ,sanepid jest powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.
  W szczególności sanepid sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska ,higieny pracy w zakładach,warunkami zdrowotności żywności,żywienia i higieniczno – sanitarnymi.
  Z informacji prasowych i zdjęć wynika,że sanepid w Gołdapi poza tym ,zajmuje się organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych (21.04.2912 ) pod hasłem
  „Więcej ruchu – więcej zdrowia” Gratuluję.Zawsze to jest coś !

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. ja

  Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

  1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;

  2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;

  3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

  4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...