Po śladach na śniegu dotarli do kłusowników

dzik 029

dzik 029Kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat grozi dwóm mieszkańcom powiatu gołdapskiego. Młodzi ludzie w ubiegłą niedzielę  w okolicach Dzięgieli nielegalnie przywłaszczyli dzika. Zwierzę należące do Skarbu Państwa warte było prawie 2800  złotych. Szymon M. i Tomasz M. zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, do których się przyznali. W najbliższym czasie mężczyźni swoje postępowanie będą tłumaczyć przed sądem.

O całej sprawie został powiadomiony dyżurny gołdapskiej komendy przez jednego z myśliwych. Zgłaszający poinformował  funkcjonariusza, że w trakcie obchodu terenu łowieckiego w okolicy Dzięgieli zauważył ślady, które mogły świadczyć o nielegalnym pozyskaniu dzika. Na miejsce od razu zostali wysłani funkcjonariusze wydziału kryminalnego, którzy dotarli po śladach do jednego z okolicznych zabudowań. Policjanci pracujący na miejscu ustali, że podejrzanym sprawcą może być Szymon M. Wyjaśniając okoliczności tej sprawy funkcjonariusze ustalili, że 18-latek nie działał sam. Młody człowiek miał to zrobić wspólne i w porozumieniu z 21-letnim Tomaszem M. Z ustaleń wynika, że młodzi ludzie wykorzystali psy, aby złapać zwierzę. Obaj mężczyźni trafili do policyjnej celi. Wczoraj usłyszeli zarzuty, do których się przyznali. Zwierzę warte 2800 złotych należało do Skarbu Państwa. Teraz 19 i 21-latkowi może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. (IS)

dzik 045


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Po śladach na śniegu dotarli do kłusowników

 1. GOŁDAPIANIN

  2800zł za dzika? Chyba ten dzik był ze srebra I WAŻYŁ TYLE CO ŁOŚ !!!!!!
  A TERAZ POWAŻNIE.

  WARTOŚĆ DZIKA NIE MOŻE BYĆ W TAKIEJ WYSKOŚCI JAKA ZOSTAŁA PODANA , NATOMIAST KARA ZA NIELEGALNE POZYSKANIE MOŻE WYNIEŚĆ TAKĄ KWOTĘ .

  vide:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.)

  Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
  § 1. Rozporządzenie określa:
  1) wysokość ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną, zwanego dalej „ekwiwalentem”;
  2) podmioty właściwe do:
  a) zagospodarowania, w imieniu Skarbu Państwa, bezprawnie pozyskanej zwierzyny,
  b) pobrania środków pochodzących ze sprzedaży tusz,
  c) pobrania ekwiwalentu.
  § 2. 1. Ekwiwalent wynosi:
  1) 14.000 zł za sztukę w przypadku łosia;
  2) 5.800 zł za sztukę w przypadku jelenia szlachetnego;
  3) 5.500 zł za sztukę w przypadku jelenia sika;
  4) 2.300 zł za sztukę w przypadku daniela;
  5) 2.300 zł za sztukę w przypadku dzika;
  6) 2.000 zł za sztukę w przypadku sarny;
  7) 1.800 zł za sztukę w przypadku muflona;
  1.000 zł za sztukę w przypadku gatunków zwierzyny innych niż wymienione w pkt 1-7.
  2. W przypadku samców zwierzyny płowej wysokość ekwiwalentu, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o wartość uzależnioną od masy trofeum brutto, rozumianej jako masa poroża lub parostków z czaszką bez żuchwy.
  3. Wartość, o której mowa w ust. 2, wynosi:
  1) w przypadku łosi o masie trofeum brutto:
  a) do 6,0 kg – 2.000 zł,
  b) powyżej 6,0 kg – 7.000 zł;
  2) w przypadku jeleni szlachetnych o masie trofeum brutto:
  a) do 5,5 kg – 2.000 zł,
  b) powyżej 5,5 kg – 7.000 zł;
  3) w przypadku jeleni sika o masie trofeum brutto:
  a) do 2,0 kg – 1.000 zł,
  b) powyżej 2,0 kg – 2.500 zł;
  4) w przypadku danieli o masie trofeum brutto:
  a) do 2,6 kg – 1.500 zł,
  b) powyżej 2,6 kg – 3.000 zł;
  5) w przypadku saren o masie trofeum brutto:
  a) do 0,43 kg – 1.000 zł,
  b) powyżej 0,43 kg – 5.000 zł.
  4. W przypadku bezprawnego pozyskania zwierzyny w sposób inny niż z broni palnej ekwiwalent ustalony zgodnie z ust. 1-3 ulega dodatkowo zwiększeniu o 20 %.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...