Czy największym problemem społecznym w gminie jest sport i promocja?

Na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miejskiej w Gołdapi 16 marca omawiane było „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku”. Sprawozdanie, które przedstawiła Justyna Charkiewicz – pełnomocnik burmistrza Gołdapi ds. organizacji pozarządowych jest napisane bardzo rzetelnie i nie budzi większych zastrzeżeń, tym bardziej praca, jaką wykonuje pani Justyna.Jednak sam program i sposoby jego wdrażania w niektórych obszarach, budzą moje zastrzeżenia. Podstawowym mankamentem wdrażania Programu jest zupełny brak konsultacji z organizacjami wysokości środków, jakie są przeznaczone na poszczególne priorytety.

Biorąc pod uwagę cele realizacji programu, gdzie „…celem głównym programu współpracy jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, opartego na długotrwałej  współpracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta.”, a w celach szczegółowych m.in.: „(…) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną  oraz jej tradycje;

– tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;

– zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;

– poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,(…)

– zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.”

W żaden sposób zapisane cele, nie przekładają się na kwoty przeznaczone na dotacje:

1. Sport – 200 000 zł

2. Promocja – 190 000 zł

3. Inne (kultura, edukacja, pomoc społeczna, wypoczynek dzieci i młodzieży) – 90 000 zł.

Szczególnie „promocji” nie mogę nigdzie znaleźć w Programie Współpracy!

Zagłębiając się dalej w temat „odkryłem”, iż „promocja” jest dofinansowywana na innych zasadach niż np. zadania z zakresu kultury czy edukacji. Tryb zastosowany przy zleceniu zadania, jakim jest „promocja”, zgodnie z odpowiednimi przepisami praktycznie wyklucza finansowanie tego zadania w ramach Programu Współpracy. Potwierdza to też uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1 marca 2011 r. i narzuca wyodrębnienie środków (w tym trybie) w budżecie gminy. Środki określone w Programie Współpracy (w 2011 roku kwota 480 000 zł) mogą być przeznaczane na realizację zadań tylko w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego (za portalem www.ngo.pl)!

Oczywiście możemy tu zastanawiać się nad interpretacją prawa – tylko, po co? Jedyny argument, aby tak robić, jaki mi przychodzi do głowy to chwalenie się, że „samorząd dużo daje pieniędzy dla organizacji pozarządowych”, co jest oczywistym nadużyciem. Realne pieniądze, jakie samorząd Gminy Gołdap przeznaczył na realizację zadań w ramach ustawy o  działalności pożytku publicznego wynoszą 110 000 zł, co na gminę naszej  wielkości jest delikatnie mówiąc środkami skromnymi.

Niestety sytuacja w roku 2012 zamiast się poprawić pogorszyła się – na „promocję” przeznaczono jeszcze więcej pieniędzy – 200 000 zł, mimo że cele Programu Współpracy w ogóle tego nie przewidują.

W styczniu w Gołdapi gościł Arkadiusz Jachimowicz – ekspert ds. współpracy samorządu z organizacjami, który podczas spotkania zapytał: „Czy u was największym problemem społecznym w gminie jest sport i promocja?”.

Zbigniew MieruńskiAktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Czy największym problemem społecznym w gminie jest sport i promocja?

  1. Gołdapianin

    dla mnie to jest śmieszne aby rominta dostała 100 tys, złotych. jakoś coraz mniej sie słyszy na temat ich „osiągnieć” moim zdaniem powinno się przyznawać pieniądze tym którzy maja naprawde niesamowite wyniki w sporcie.śmiech na sali 100 tys, dla rominty gdzie 15 tys. jest przeznaczone dla piorunów. a pływanie też jest kosztowne. wiele klubów sporotwych nie dostało żadnych pieniędzy

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...