Pamięci Mirka Rudziewicza

009_puchar_trzech_gor

009_puchar_trzech_gorWieczorem w mroźną niedzielę kończącą ferie szkolne spotkaliśmy się przy „małym zajeździe” pod Piękną Górą. Wracałeś z  Szelmentu, śpieszyłeś się do Żony-Ani, chwaląc się nowym potomkiem w Rodzinie. Zapowiedziałeś, że dłużej pogadamy w piątek podczas Pucharu Trzech Gór.

We wtorek okrutny los zdecydował inaczej…

Spotkaliśmy się licznie w piątek, aby modlić się za Twoją duszę i towarzyszyć Ci w ostatniej drodze.

Byłeś postacią nietuzinkową.

Wraz z Tatą – Tadeuszem, Żoną – Anią, przy wsparciu Rodziny stworzyłeś sztandarowy produkt turystyczny Gołdapi – Safari i ożywiłeś Piękną Górę z wreszcie dobrze funkcjonującą i rokującą na przyszłość stację narciarską.

Cieszyliśmy się z Waszych sukcesów promujących Gołdap, Mazury i wzmacniających dumę z miejsca gdzie żyjemy.

Tak wiele jeszcze miałeś planów…

Jako człowiek czynu dowiodłeś, że w naszej niełatwej rzeczywistości można być przedsiębiorcą twórczym i skutecznym. Zasługujesz, aby być wzorcem do naśladowania i patronem tak potrzebnej nam gołdapskiej przedsiębiorczości.

Zapamiętamy Twoje cechy, za które byłeś powszechnie lubiany: optymizm, pozytywne podejście do rzeczywistości, kreatywność, uczynność i życzliwość wobec ludzi.

Takim zachowamy Cię w naszej pamięci.

Dobrze zasłużyłeś się Gołdapi i rozwojowi turystyki na Mazurach.

Spoczywaj w Pokoju!

Gołdapianin


Aktualności

Powiązane artykuły