Uwaga maturzyści

Prezentujemy dwa fundusze stypendialne dla przyszłych studentów prowadzone przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. 

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Fundusz skierowany do maturzystów zamierzających studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych, rekomendowani przez organizacje uczestniczące w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne lub przez Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia.

Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości. Fundusz oferuje:

  • stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku (od września do czerwca),
  • możliwość uzyskania ze strony przyjaciół Funduszu pomocy w zaaklimatyzowaniu się w Warszawie, znalezieniu mieszkania, miejsca praktyki, dorywczej pracy itp.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2012/2013 należy składać do 1 marca 2012 roku.

Więcej informacji: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko

Jednocześnie zachęcamy do przekazywania 1 procenta z podatku na rzecz Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, KRS: 00000 24865.

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych, rekomendowani przez organizacje uczestniczące w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne lub przez Kapitułę Funduszu.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Fundusz oferuje:

  • stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
  • stypendia na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),
  • możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2012/2013 należy składać do 1 marca 2012 roku.

Więcej informacji: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap przy placu Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap, tel. 87 615 20 90.


Aktualności

Powiązane artykuły