Uwaga gimnazjaliści z terenów wiejskich

Prezentujemy program stypendialny “Akropol” Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czarneckiego.

Celem programu jest wsparcie zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej poprzez przyznanie 100 stypendiów na cały okres nauki w liceum.

Adresatami są uczniowie trzecich klas gimnazjum z terenów wiejskich, którzy w pierwszym semestrze uzyskali średnią ocen minimum 4,0 oraz żyją poniżej minimum socjalnego ogłaszanego, co roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie (wskaźnik dostępny na stronie www.ipiss.com.pl)

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2012 roku.

Więcej informacji:

http://efc.edu.pl/jak-pomagamy

http://efc.edu.pl/dla-gimnazjalistow


Aktualności

Powiązane artykuły