OWIES zaprasza

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi, serdecznie zaprasza wszystkich aktywnych uczestników życia publicznego i społecznego Powiatu Gołdapskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 31 stycznia 2012 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Krótkiej 1 w Gołdapi.
Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania działalności Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, jego oferty skierowanej do instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, jak i do organizacji pozarządowych i podmiotów, których wspólnym celem jest wykorzystanie narzędzi ekonomicznych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych m.in. przeciwdziałania bezrobociu, integracji społecznej.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną konkretne działania i narzędzia, jakimi dysponuje Ośrodek, stanowiące pomoc i uzupełnienie działań podejmowanych przez wspomniane instytucje i podmioty.
Program spotkania:
14.00 – 14.15 Powitanie uczestników spotkania – Starosta Gołdapski,
14.15 – 14.45 Ekonomia społeczna jako sposób na trwałą integrację społeczną i zawodową – Urszula Podurgiel, prezes Stowarzyszenia Adelfi,
14.45 – 15.05 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej – prezentacja oferty,
15.05 – 15.30 Organizacje pozarządowe jako potencjalny partner w realizacji zadań publicznych – Zbigniew Mieruński, animator OWIES,
15.30– 16.00 Poczęstunek.
Mamy nadzieję, że pomimo licznych obowiązków znajdą Państwo czas na udział w tym wydarzeniu.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 30 stycznia 2012 telefonicznie 87/737-78-45 bądź mailowo agnieszka.pacewicz@adelfi.pl.

 


Aktualności

Powiązane artykuły