Newsletter CWAS


Gmina Gołdap ogłosiła pierwsze konkursy na realizację zadań w roku 2012. Niestety wysokość środków na poszczególne zadania nie była w ogóle konsultowana z organizacjami pozarządowymi, a pytani przeze mnie radni Rady Miejskiej w Gołdapi również nie znali załącznika określającego zadania, które i w jakiej wysokości będą wspierane przez Gminę Gołdap.
W uchwale Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej mówi się o „ konsultacji projektu budżetu z różnymi środowiskami” – kiedy one były realizowane? Z jakimi „środowiskami”? Trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie, nie tylko dla środowiska organizacji pozarządowych, ale również dla np. sołtysów z naszej gminy.

Zbigniew Mieruński

Zaproszenia, spotkania, szkolenia

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” zaprasza na podsumowanie projektu „Jak nam się żyło?”
oraz promocję albumu ze zdjęciami z terenu gminy Dubeninki z lat 1945 – 1989. W dniu 28.01.2012 r. w remizie OSP w Dubeninkach początek godz. 16.00. Oprócz mam nadzieję pięknego albumu będzie pyszne jedzenie i pośpiewają nam Rominczanie i przybyli goście. Zapraszamy!

Organizacje, samorząd, razem czy osobno? – Maróz 2012 – ruszyła rejestracja na coroczne Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie (24-26 maja 2012). Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”. Więcej…

Dotacje, konkursy
Konkursy Gminy Goldap
Szczegóły na stronie goldap.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
http://www.goldap.pl/pl/43561/79026/Zarzadzenie_nr_342_otwarty_konkurs_ofert.html
http://www.goldap.pl/pl/43561/79027/Zarzadzenie_nr_343_konkurs_ofert.html
http://www.goldap.pl/pl/43561/79029/Zarzadzenie_nr_344_konkurs_ofert.html

Program „Europa dla obywateli”. Partnerstwo miast promuje i wspiera bezpośrednie wymiany pomiędzy obywatelami europejskich miast. Partnerstwo miast jest część Akcji 1 „Aktywni obywatele dla Europy”. Więcej…

Lektury obowiązkowe

Od 2004 r. mieszkańcy m.in. uczestniczą w planowaniu części budżetu miasta. Propozycje do budżetu może zgłosić każdy, wszystkie są analizowane i poddane pod głosowanie obywateli. W efekcie powstaje projekt budżetu partycypacyjnego, który ostatecznie zatwierdza rada miasta. Więcej…


Aktualności

Powiązane artykuły