Przez piętnaście lat zrealizowali 800 imprez

jubileusz_grs

jubileusz_grsW ciągu piętnastu lat swojej działalności zrealizowali 800 imprez. Część z nich przeszła do stałego kalendarza. Było też bicie rekordu Guinessa w toczeniu opony po bieżni stadionu. Jedyny w Europie konkurs krzyku zauważyły m.in. media z Niemiec, Austrii, USA i Szwecji. W piłkarskim turnieju beczka uczestniczył m.in. znany publicysta Tomasz Wołek wraz z dziennikarzami. Mowa, rzecz jasna o Gołdapskiej Radzie Sportu, której piętnastolecie obchodzono w piątek w gołdapskiej „Matrioszce” w kameralnym gronie. Na spotkaniu obecna była rada w obecnym składzie, czyli: prezes Andrzej Sokołowski, wiceprezesi – Krzysztof Białokozowicz i Wiesław Zarzycki oraz członkowie – Piotr Łaguna i Tomasz Paczkowski. Gosciem był burmistrz Marek Miros.

Andrzej Sokołowki podczas swojego wystąpienia dziękował sponsorom, podkreślając, że on sam ma co prawda etat w Ośrodku Sportu i Rekreacji, ale pozostali członkowie pracują społecznie.

Warto podkreślić, że część imprez organizowanych przez GRS ma charakter charytatywny, choćby na rzecz dzieci z Domu Dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. GRS organizuje też wycieczki kibiców na ponadregionalne imprezy sportowe.

Od początku Andrzej Sokołowski prowadzi kronikę GRS, którą przyniesiono na piątkowy wieczór. Są w niej udokumentowane nie tylko imprezy, ale również poprzednie składy Rady. (AT)

Fot. Alicja Tynecka

Powiązane artykuły