Ważny program


Zapraszamy do udziału w konsultacjach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2012.To ważny Program i warto przedstawić swoje uwagi, które mogą przełożyć się np. na działania w konkretnych środowiskach, w konkretnych wsiach.
Zachęcam i pozdrawiam Zbyszek Mieruński

Zaproszenie


Aktualności

Powiązane artykuły