To jest również gotowość do podejmowania ryzyka

dzien_przedsiebiorczosci_11

dzien_przedsiebiorczosci_11– W poprzednich latach staraliśmy się promować doradztwo zawodowe, edukację dorosłych. Tematem przewodnim na dzisiaj jest rozwój przedsiębiorczości – powiedział Wojciech Hołdyński dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi podczas spotkania odbywającego się w sali widowiskowej Domu Kultury w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Przedsiębiorczość należy rozumieć nie tylko jako skłonność do podejmowania działalności, do rozpoczynania własnego biznesu, ale szerzej. To jest również gotowość do podejmowania ryzyka, kreatywność, odpowiedzialność, samorealizacja oraz myślenie długofalowe. Myślę, że Dzień Przedsiębiorczości jest doskonałą okazją do pokazania naszej młodzieży, czy osobom myślącym o własnym biznesie, że sukces zawodowy i życiowy jest w zasięgu ich rąk.

W spotkaniu uczestniczył starosta Andrzej Ciołek, który podczas oficjalnego otwarcia powiedział: Mam nadzieję, że przekazywana dzisiaj wiedza na temat tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej będzie wykorzystana w praktyce i że w naszym powiecie powstanie wiele przedsiębiorstw, że uda się niektórym zrealizować swoje marzenia posiadania własnej firmy.

Obecni również byli: wicestarosta Ewa Bogdanowicz-Kordjak, sekretarz Urzędu Miasta Jolanta Mogilnicka, wójt Bań Mazurskich Ryszard Bogusz, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy innych placówek, ale, przede wszystkim, młodzież z klas maturalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i młodzież różnych klas Zespołu Szkół Zawodowych.

Po otwarciu zabrała głos Bożena Bogdan, doradca zawodowy z PUP, przedstawiając, krok po kroku, przy pomocy prezentacji kolejne instytucje współtowarzyszące rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Była to również okazja by poznać osoby, które w ostatnich latach otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzą ją do dzisiaj. Zostało pokazanych siedem przykładów, w formie kilkunastominutowego filmu – osób znanych z miasta i okolic prowadzących swoją działalność. Przedstawiono też dwie prezentacje multimedialne przygotowane przez osoby, które również rozpoczęły, w oparciu o środki z PUP, swoją działalność. Przeczytano krótkie historie nawiązujące do hasła: „Od pomysłu do realizacji działalności”. Dotyczyły każdej z wymienionych osób, czyli: Sylwii Bartoszewicz, Ewelina Galińskiej, Anny Kowalewskiej, Iwony Luteckiej, Agnieszki Olchowik, Elżbiety Skierś, Leszka Stawińskiego, Zdzisława Wereszczyńskiego, Sylwii Glińskiej, Moniki Kowalewskiej, Justyny Łobody, Krystyny Pawelskiej, Sylwii Stankiewicz, Edyty Trzeszczkowskiej i Beaty Wilczyńskiej. Wszystkim osobom, które dzięki dotacji otworzyły działalność wręczono upominki od PUP.

Należy podkreślić fakt, że Urząd Pracy od roku 2004, czyli od momentu, gdy weszły przepisy o jednorazowych środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielił 592 dotacje na otworzenie własnego biznesu i jest to kwota wynosząca prawie dziewięć milionów złotych.

Udział w Dniu Przedsiębiorczości wzięły różne stanowiska konsultacyjne, w których można było uzyskać informacje, otrzymać ulotki i broszury.

Były to: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Gołdapi, Urząd Skarbowy w Olecku, Urząd Miejski w Gołdapi, Urząd Statystyczny w Olsztynie Oddział w Ełku, PKO Bank Polski Oddział 1 w Gołdapi, Bank Spółdzielczy w Olecku Oddział w Gołdapi, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Gołdapi, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Partner Finansowy Alior Bank S.A. Placówka Finansowa w Gołdapi, Doradcy – konsultanci projektu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi organizator Dnia Przedsiębiorczości. (AT)


Aktualności

Powiązane artykuły