W Siedliskach o edukacji ekologicznej

siedliska_konferencja

siedliska_konferencjaW, wybudowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”, zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, odbyła się konferencja prasowa pn. Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami. Obecni też byli przedstawiciele Gołdapi.

W trakcie konferencji licznie przybyli goście, (w tym szerokie grono pedagogiczne placówek oświatowych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”), mogli zapoznać się z programem kampanii edukacji ekologicznej, prowadzonej w ramach przedmiotowej inwestycji. Ponadto uczestnikom zaprezentowany został aktualny postęp prac budowlanych i montażowych na placu budowy.

W konferencji wziął udział między innymi Tomasz Andrukiewicz – prezydent Ełku oraz Antoni Polkowski – wójt Gminy Ełk, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali szczególne znaczenie działań proekologicznych dla środowiska naturalnego, a także ogromną rolę dla całego regionu wschodniej ściany województwa warmińsko-mazurskiego, inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, realizowanej w Siedliskach k/Ełku. Tematem przewodnim konferencji było zaprezentowanie dotychczas zrealizowanych działań z zakresu prowadzonej kampanii edukacyjnej, skierowanej do najmłodszych oraz grona pedagogicznego, przez przedstawiciela Wykonawcy Kontraktu „Na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu”, Panią Magdalenę Kaczorowską – Dołowy. Obok ogólnych założeń programowych, wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi w ramach niniejszej kampanii. Swoimi doświadczeniami z zakresu sposobów kształtowania prawidłowych postaw pro-ekologicznych u dzieci i młodzieży, podzielili się także z uczestnikami konferencji, Roman Paczkowski – dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Wanda Wojnowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku.

Spotkanie zakończyło się oficjalną wizytacją placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, gdzie Edward Palczewski – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., przybliżył wszystkim zainteresowanym zasady funkcjonowania wybudowanego Zakładu oraz zastosowane w nim najnowsze rozwiązania technologiczne.

Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.pl

siedliska_konferencja siedliska_konferencja siedliska_konferencja


Aktualności

Powiązane artykuły