Regulaminy: Crossu Gołdapskiego i Ligi Biegów

cross

crossZamieszczamy, zredagowane przez OSiR, regulaminy dwóch imprez biegowych, które odbędą się w najbliższym czasie: regulamin XI Crossu Gołdapskiego i regulamin Gołdapskiej Ligi Biegów.

Regulamin XIX Crossu Gołdapskiego

CEL:

– popularyzacja biegów masowych

– stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej

– wyłonienie najlepszych zawodników

– realizacja kalendarza imprez na rok 2011

 

ORGANIZATOR:

 

– Urząd Miejski w Gołdapi

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

– Gołdapski Szkolny Związek Sportowy

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 

Zawody odbędą się w Lesie Kumiecie w dniu 24 września 2011r (sobota).

– Start i meta przy ulicy Świerkowej (przy leśniczówce)

 

UCZESTNICTWO:

– W zawodach może uczestniczyć każda osoba, która złoży oświadczenie że startuje na własną odpowiedzialność i posiada aktualne badania lekarskie

– Osoby niepełnoletnie biorą udział za poświadczeniem jednego z rodziców lub organizacji zgłaszającej

 

Kategorie wiekowe:

Dziewczęta i chłopcy :

– SP w rocz. 2003 i mł.. 2002 – 2001. oraz  2000-1999

– SG rocz. 1998 i 1997-96, SPG 1995-93

– Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

– OPEN kobiet i mężczyzn z podziałem na kat. wiekowe: (I – 29 lat i mł.) ( II 30-39 lat), (III 40-49 lat), (IV 50- 59 lat)i(V – 60 lat i st.).

 

ZGŁOSZENIA:

 

Zgłoszenia  do zawodów należy dokonać w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na  stronie  internetowej:

www.osirgoldap.pl/zapisy

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2011 r.

PROGRAM MINUTOWY:

10:45 – uroczyste otwarcie imprezy

11:00 – 600 m SP chłopców rocz. 2003 i mł.

11:05 – 600 m SP dziewcząt rocz. 2003 i mł.

11:15 – 1000m OS-W dziewcząt i chłopców

11:30  – 1000 m. SP chłopców rocz. 2002 – 2001

11:35 – 1000 m SP dziewcząt rocz. 2002 – 2001

11:50 – 1000 m  SP chłopców rocz. 2000-1999

11:55 – 1000 m. SP  dziewcząt rocz. 2000-1999

12:10 – 1500 m  SG chłopców rocz. 1998

– 1500 m  SG chłopców rocz. 1997-96

12:15 – 1500 m SG dziewcząt rocz. 1998

– 1500 m SG dziewcząt rocz. 1997-96

12:30 – 1500 m. SPG  juniorek rocz. 1995-93

– 1500 m. SPG juniorów rocz. 1995-93

12:45 – 7200 m open kobiet i mężczyzn z podziałem na kat. wiekowe

NAGRODY:

– za I-III miejsce nagrody rzeczowe, statuetki, pamiątkowe dyplomy

– za IV-VI miejsce w kat szkół podstawowych pamiątkowe dyplomy

– za I w biegu głównym open kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne lub bony towarowe o wartości 500 zł.

– za II – VI miejsce w biegu głównym open nagrody rzeczowe lub pieniężne, pamiątkowe dyplomy i medale.

SPRAWY  RÓŻNE:

– Informacji o biegu udziela Ośrodek Sportu i Rekreacji  19-500  Gołdap ul. Stadionowa 5a tel/fax 87 6150641 lub 606943051

– Ewentualne zamówienie na noclegi należy nadesłać na adres OSiR do dnia 20.09.2011r.

– Uczestnicy XIX Crossu Gołdapskiego są zwolnieni z opłaty startowej

– Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny po zakończonym biegu

– Dekoracja – 15 min po zakończonym  biegu

– Wydawanie numerów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów od godz. 9:00 do 12:20 na polanie startowej

– Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność,

– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej.

– Uczestnicy biegów winni posiadać w dniu zawodów aktualne badania lekarskie

– Koszty zawodów ponoszą organizatorzy. Uczestnicy biorą udział na własny koszt lub organizacji zgłaszającej.

– Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów.

– Wyniki końcowe , regulamin oraz inne informacje na stronie internetowej.

 

http://www.osirgoldap.pl

Niniejszy regulamin stanowi zaproszenie na w/w imprezę sportową

 

Z A P R A S Z A M Y * K O M I T E T O R G A N I Z A C Y J N Y

Regulamin Gołdapskiej Ligi Biegów –  Gołdap 2011/2012

Cel:

 • popularyzacja biegów masowych
 • stworzenie rywalizacji sportowej
 • kontynuacja Ligi Biegów Przełajowych Szkół
 • realizacja kalendarza imprez sportowych

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
 • Gołdapski Szkolny Związek Sportowy

Uczestnictwo:

W zawodach może uczestniczyć każda osoba zgłoszona przez daną szkołę

– Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

dziewczęta i chłopcy

– szkoły podstawowe:

– dziewczęta i chłopcy – rocz. 2003 i mł.

– dziewczęta i chłopcy – rocz. 2002 – 2001

– dziewczęta i chłopcy – rocz. 2000 – 1999

– szkoły gimnazjalne

– dziewczęta i chłopcy – rocz. 1998

– dziewczęta i chłopcy – rocz. 1997 – 96

– szkoły ponadgimnazjalne

– dziewczęta i chłopcy – rocz. 1995- 93

– kobiety i mężczyźni

Nagrody:

 • za I-III miejsce w końcowej klasyfikacji punktowej pamiątkowy dyplom, trofea sportowe

Terminarz ligi:

 • I rzut GLB – „Sprawdzian przed Crossem” – 17.09.2011 (dys. jak w programie minutowym)
 • II rzut GLB – „XIX Cross Gołdapski – 24.09.2011
 • III rzut GLB – z okazji ” Święta Odzyskania Niepodległości” – 10.11.2011
 • IV-rzut GLB – XXIII Wiosenne Biegi Przełajowe –  24.03.2012
 • V-rzut GLB –  Bieg Górski – kwiecień 2012r.

Punktacja:

 • wg klucza: za I miejsce 23 pkt., za II -21, III-19, IV-17, V-16, (…) za XX 1 pkt. Do końcowej klasyfikacji indywidualnej będą liczyły się cztery najlepsze wyniki z pięciu biegów. Zawodnik  będzie sklasyfikowany jeżeli ukończy minimum trzy biegi.
 • Do punktacji drużynowej będą liczyły się wszystkie zdobyte punkty przez zawodników danej szkoły.
 • Klasyfikacje punktowe będzie prowadzona od III-rzutu

Sprawy różne:

 • młodzież Szkół Podstawowych startuje bez kolców LA
 • sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów
 • program porządkowy, wyniki rzutów GLB i ogólnej klasyfikacji będą dostępne na stronie internetowej www.osirgoldap.pl

ORGANIZATOR

 

 

 

 

Cross Gołdapski

1. Pierwszy bieg odbył się w roku 1993 z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze.

2. W osiemnastu biegach wzięło udział   9831  zawodników co daję średnią 546 osób na jeden bieg,  najwięcej uczestników w roku 1997 sklasyfikowano 937, najmniej w roku  2007 – 285 osób.

 1. Najlepsze wyniki od pierwszego do osiemnastego biegu  uzyskali:

 

w biegu głównym na dystansie 7,2 km kat mężczyzn

 

Rok Nazwisko i imię Klub, miasto Czas
1997 Bałdyga Krzysztof Szeler Namysłów 22:21
1994 Adamski Marek AZS Olsztyn 22:24
1996 Bałdyga Krzysztof WKS Oleśniczanka 22:29
1998 Kamiński Mariusz KB Legionowo 22:35
2008 Smalec Michał Ełk 22:45
2005 Kopeć Wojciech AZS Olsztyn 22:52
1995 Kamiński Mariusz ZNTK Łapy 22:59
2007 Smalec Michał Podlasie Białystok 23:05
2002 Zblewski Leszek Kościeżyna 23:13
2010 Peterczyk Damian Kętrzyn 23:18
2000 Wojciechowski Maciej WSP Szczytno 23:20
2001 Smalec Michał Podlasie Białystok 23:31
2006 Smalec Michał Podlasie Białystok 23:32
2009 Andrzejuk Bogusław Białystok 23:37
1999 Kamiński Mariusz Łapy 23:38
2003 Więckowski Wojciech Legia Warszawa 23:45
2004 Kamiński Mariusz Łapy 24:10

 

w kat. kobiet na dystansie 7,2 km

 

Rok Nazwisko i imię Klub, miasto Czas
1994 Winicka Jelena Białoruś 26:01
2005 Aleksiejewa Tatiana Rosja-Kaliningrad 27:32
1996 Matwiejewa Liena Rosja-Kaliningrad 27:40
2004 Leonowa Wiera Rosja-Kaliningrad 28:12
2010 Harasim Monika AZS UWM Olsztyn 28:58
1997 Bałdyga Renata Agros Zamość 28:36
2001 Jamróz Małgorzata Warszawianka W-wa 28:39
2009 Wolińska Anna Olsztyn 28:40
1998 Sakowicz Irena Puszcza Hajnówka 28:54
2008 Przygódzka Angelika Olsztyn 28:55
2000 Sakowicz Irena Juvenia Białystok 29:04

 

 

PROGRAM MINUTOWY I – RZUTU LBP:

9:00-9:50 – zgłoszenia

10:00 – 600 m SP dziewcząt rocz. 2003 i mł.

10:10 – 600 m SP chłopców rocz. 2003 i mł.

10:20 – 1000m OS-W dziewcząt i chłopców

10:30 – 1000 m SP dziewcząt rocz. 2002 – 2001

10:40 – 1000 m SP chłopców rocz.  2002 – 2001

10:50 – 1000 m SP  dziewcząt rocz. 2000-1999

11:00 – 1000 m SP chłopców  rocz. 2000-1999

11:10 – 1500 m SG dziewcząt rocz. 1998

– 1500 m SG dziewcząt rocz. 1997-96

11:20 – 1500 m  SG chłopców rocz. 1998

– 1500 m SG chłopców rocz. 1997-96

11:30 – 1500 m SPG  juniorek  rocz. 1995-93

11:40 – 1500 m  SPG juniorów rocz. 1995-93

– 2 x 1500 m bieg kobiet i mężczyzn.

Powiązane artykuły