Rada Osiedla wspiera Spółdzielnię

Jak poinformował nas Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Nr III w Gołdapi – Józef Kiszkorno – w związku z licznymi sygnałami mieszkańców ul. Jaćwieskiej dotyczącymi fatalnego stanu chodników między blokami mieszkalnymi, w trosce o dobro mieszkańców oraz estetykę Osiedla, przekazano Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi kwotę 2478zł.
Przekazana uchwałą Rady suma, ma na celu dofinansowanie remontu chodników pomiędzy blokami mieszkalnymi administrowanymi przez Spółdzielnię.


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Rada Osiedla wspiera Spółdzielnię

 1. AJ

  Dobrze, że Osiedle nie ma innych wydatków, innych potrzeb i może tę kwotę przekazać tam gdzie będzie bardzo efektywnie wykorzystana. Brawo, Zarząd Osiedla! Tak trzymać!
  Panie Redaktorze, w imieniu mieszkańców naszego osiedla proszę o pomoc. Czy mógłbym na łamach tego portalu otrzymywać jeszcze inne szczegółowe informacje od Pana Przewodniczącego Zarządu, co on robi każdego dnia, od rana do wieczora? Bardzo mnie to interesuje i bez tej wiedzy czuł się będę niedoinformowany.
  Pan o sobie zdecydowanie za mało mówi Panie Przewodniczący.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Zarządu Rady osiedla Nr III w Gołdapi

  Z przyjemnościa odpowiem na to co robił 5 osobowy zgrany zespół Zarządu Rady Osiedla Nr III pd powołaniu w lutym br. Nadmieniam, że jako przewodniczacy zgodziłem sie na pełnienie tej funkcji społecznie dla dobra mieszkańców osiedla w którym mieszkam, a więc i dla własnego dobra. Przedstawiam w skrócie podejmowane dzialania:
  W dniu 14.03.2011r. Józef Kiszkorno:
  a) przeprowadził rozmowę ze Starostą pod kątem potrzeby remontu chodników dla pieszych w Osiedlu Nr III, z uwagi na fakt, iż 78% dróg(25 ulic) w Osiedlu Nr III należy do powiatu. Uzyskano zapewnienie, że tzw. Łatanie będzie następować sukcesywnie tak jak w poprzednich latach, natomiast na poważniejsze inwestycje można liczyć tylko w przypadku uzyskania 50% środków unijnych oraz 25% gminnych, wówczas powiat dołoży również 25% środków.;
  b) W tym samym dniu przeprowadził rozmowę z Panią Martą Wiszniewską Naczelnikiem Wydziału Drogownictwa w Starostwie w przedmiocie remontu dróg powiatowych w Osiedlu oraz na temat Interpelacji radnego Mariana Skiby..
  – uzyskano wykaz dróg powiatowych, ich status oraz długość w Osiedlu Nr III . Z wypowiedzi Pani Naczelnik wynikało, że Pan Kowalewski-Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych dotychczas sam decydował, które ulice i chodniki remontować poprzez objazd dróg i sprawdzenie ich stanu. Uzyskano zapewnienie, ze ewentualne opinie i prośby Rady Osiedla Nr III będą brane pod uwagę jak również Zarząd Dróg Powiatowych będzie zwracać się w razie potrzeby o opinie do Rad Osiedlowych;

  15.04.2011 Zarzad wystąpił z wnioskiem do Przew. Rady Miejskiej o modernizację Regulaminu utrzymania porządku i czystości w związku z uciążliwościa i zagrożeniem psów w osiedlu;

  Dnia 18.04.2011r. Zarząd przedstawił negatywna opinię do Starostwa w sprawie wycięcia 3 drzew klonow przy ul. Lwowskiej;

  III-VI.2011r aktywny udział przewodniczącego Zarządu na rzecz Osiedla w Sesjach Rady Miejskiej:
  Wnioskowanie o: wykoszenie trawy nad rzeka ul. Nadbrzeżna tj.miejsca wypoczynku Gołdapian;
  Ustawienie 4 szt. tablic ogłoszeń w Osiedlu celem ograniczenia niszczenia drzew służących za miejsca ogłoszeń, wykonanie porządnego szaletu w centrum w ramach modernizacji parku, wykonanie ronda k/ Biedronki, uporządkowanie miasta na progu sezonu turystycznego;

  14.06.2011r. Zarząd wystapił pisemnie z wnioskami do Burmistrza m.in. o unormowanie w Regulaminie utrzymania porządku i czystości zasad wywieszania i uprzątania ogłoszeń w miejscach publicznych w Osiedlu

  18.07.2011 Zarzad przekazał 3 ciśnieniomierze (wartość 522zł)zakupione z posiadanej dotacji celowej dla grupowej praktyki Pielęgniarek i położnych PULS z mankietami do badania osób otyłych;

  Dnia 01.08.2011r. wystąpiono z wnioskiem do Burmistrza o;
  1/ ustawienie przy przystanku przy Placu Zwycięstwa dla wsiadających-wysiadających kuracjuszy oraz pasażerów komunikacji miejskiej 2 szt. koszy na śmiecie oraz 2 ławek do siedzenia, docelowo zaplanowanie środków na wykonanie przystanku z zadaszeniem;

  2/ remont połamanych płytek chodnika przy prawej stronie ulicy Wileńskiej na wysokości posesji Nr 18. Docelowo zaplanowanie środków na wykonanie chodnika po obu stronach ulicy;

  3/ wykonanie-oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Wileńskiej na wysokości posesji Nr 2A i 3

  Dnia 26.08.2011r. Zarząd zatwierdził uchwała i przedstawił do akceptacji Burmistrza oraz ujęcia w
  Budżecie gminy na 2012r.:
  PLAN FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK 2012
  Osiedla Nr III w Gołdapi.

  Wysokość środków : 38 000,00zł.

  WYDATKI: KOSZT:

  DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Rozdział 60014
  1. Remont drogi powiatowej/chodników wzdłuż ogródków działkowych na odcinku ul. Armii Krajowej- ul. Wileńska(w części nie wykonanej) poprzez wymianę wykruszonej kostki trelinki na polbruk:.20 000zł;

  2. Wykonanie 1 szt. wiaty: z zadaszeniem, z ławkami wewnątrz przy przystanku komunikacji miejskiej/ sanatoryjnej przy Placu Zwycięstwa (naprzeciw byłego PUB-u)….10 000zł
  Rozdział 60016
  3. Wykonanie 10m chodnika ( brakującego w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej ul. Lwowska –Warszawska……..….………..2 000zł

  DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  § 4270 REMONTY, NAPRAWY PLACÓW ZABAW…………………………………..…500zł

  Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach:

  * zakup iglaków na potrzeby wspólnot mieszkaniowych:……..…………………………..500zł
  * zakup 4 szt. słupów ogłoszeniowych:………………………..…………………………. 2000zł
  .
  DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Rady Osiedla:………………………….…3000zł
  w tym:
  * materiały piśmienno-biurowe: 300zł;
  W ramach realizacji § 5 pkt 1 ppkt 1,5 Statutu Rad Osiedlowych”wspieranie i stymulowanie pomocy społecznej”:

  * dofinansowanie Z-du Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w zakup kompres-sora olejowego- sprężarki do pompowania wózków inwalidzkich: 450zł;
  * dofinansowanie z-du Grupowej Praktyki Pielęgniarek i Położnych „PULS” w zakup wagi do mierzenia osób otyłych, zgodnej z atestem Ministerstwa Zdrowia oraz niezbędnymi certyfikatami bezpieczeństwa: 1250zł;

  * rezerwa Zarządu Wspólnoty: 1300zł.

  26.08.2011r. w związku z potrzebą wykorzystania całości dotacji celowej do 15.09.2011r Zarząd przekazał uchwałą resztę posiadanych środkow w kwocie 2478zł na rzecz poprawy stanu chodników w rejonie bloków mieszkalnych administrowanych przez Romincką Spółdzielnię Mieszkaniową. Sprawę sygnalizowali jako bardzo ważną mieszkańcy bloków bezpośrednio dla J. Kiszkorno w trakcie konsultacji i zbierania podpisów na rzecz przywrócenia środków do remontu drogi krajowej nr 65 w lipcu, ponadto w tej sprawie pisemnie zwróciła się z prośba o wsparcie Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa).
  Z poważaniem

  Józef Kiszkorno
  Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...