Gołdapska ekipa w Olsztynku

olsztynek_dozynki

olsztynek_dozynkiNa tegorocznych Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku pojawiła się dosyć liczna ekipa z powiatu gołdapskiego, m.in.: starosta Andrzej Ciołek, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński, prezes Izby Rolniczej i zarazem sołtys Skocz – Anna Falińska, radni – Józef Dominiuk, Tomasz Luto i Jan Steć.

Gościem honorowym był marszałek województwa Jacek Protas. Były też reprezentacje sołectw i wieniec z dożynkowy z Grabowa

Impreza w Muzeum Budownictwa Ludowego. Jak zwykle nie zabrakło stoisk gastronomicznych i zespołów folklorystycznych.

Organizatorem tegorocznych dożynek był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gmina Olsztynek. Partnerami: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, MGOK Olsztynek oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.


Aktualności

Powiązane artykuły