Program wtorkowej sesji Rady Miejskiej

Posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w 27 września o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

 

Porządek posiedzenia

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (22.06.11, 4.08.11, 11.08.11)
 3. Informacja Burmistrza na temat pracy Urzędu.
 4. Informacja Przewodniczącego na temat pracy Rady.
 5. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012.
 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

– trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołdapi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

– przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”;

– wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gołdap do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi;

– zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap;

– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2011 – 2032;

– zmian budżetu na 2011 rok;

– uchylenia uchwały Nr VIII/52/11 z dnia 10.05.2011r. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizacje zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4805 N – ulicy Górnej w Gołdapi”;

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania: dokumentacja techniczna dróg powiatowych;

– trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Gołdap;

– wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olecku;

– wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Ełku.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zapytania i wnioski sołtysów i przewodniczących organów osiedli.
 3. Odpowiedzi na interpelacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad Sesji.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Program wtorkowej sesji Rady Miejskiej

 1. Anonim

  Obszerny…. żeby się tylko Rada wyrobiła ze zrealizowaniem całego programu 😉

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...